Bekçilik sağlık raporu nerden nasıl alınıyor

Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları için İç İşleri Bakanlığı’na başvuran bazı bekçi adaylarının, sağlık raporu amacıyla Aile Hekimlerine başvurdukları görülmektedir. Bekçilik sağlık raporu nerden nasıl alınıyor. Bekçi alımlarında bekçi adaylarına sağlık raporunu hangi hekimler vermeye yetkili. Bekçilik için Sağlık Raporu, başvuru öncesinde mi sonrasında mı gerekli.

Bekçilik sağlık raporu nerden nasıl alınıyor

Bekçi alımlarında devlet hastanelerinden Sağlık KURULU Raporu alınması gereklidir

Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, 03/01/2018 tarih ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca kişilerin sağlık muayeneleri ve kontrollerinde Devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) yetkilidir.

Aile hekimlerinden Bekçilik sağlık raporu alınabilir mi

Bekçilik sağlık raporu Aile Hekimlerinden alınmıyor. Aile Hekimleri veya başka hekimlerin tek hekim sağlık raporu vermeye yetkileri yok

Bilgilendirme formunu kim dolduracak

Yönetmeliğin ekinde bulunan bilgilendirme formunun Aile Hekimlerinde doldurulması gerektiği yönünde hatalı bir bilgi kamuoyunda dolaşmaya başlamıştır. Sağlık bilgi formunu bekçi adayının kendisi dolduruyor, komisyondaki hekim onaylıyor.

Bekçilik sağlık raporu nerden nasıl alınıyor
Emniyet Teşkilatı Sağlık Bilgi Formu – Bekçilik sağlık raporu nerden nasıl alınıyor
Sağlık Bilgi Formu
Emniyet Teşkilatı Sağlık Bilgi Formu

Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayının BAŞVURU ÖNCESİNDE tek hekim sağlık raporu almasına gerek yoktur

Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayının BAŞVURU ÖNCESİNDE SAĞLIK RAPORU ALMASINA GEREK YOK.
Başvuru belgeleri arasında yer alan Sağlık Bilgi Formu’nu KENDİLERİ doldurarak Emniyet Teşkilatına başvurmaları yeterlidir.

Memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları ile ilgili sağlık raporları ile ilgili diğer yazılım için tıkayın