Çocuk Koruma Kanunu gereğince Sağlık Tedbir Kararı

Bazı illerde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince, Sağlık Tedbir Kararı uygulanan çocuklar hakkında üçer aylık süreçler halinde tedbir kararının uygulandığı mahkemeye rapor
sunulması gerekmekte olduğu, bu kapsamda tedbir kararı uygulanan çocukların Aile Hekimlikleri tarafından muayene edilerek doldurmaları gereken muayene rapor örneği yayımlanmaktadır.

Acaba söz konusu görev gerçekten Kanun ve Yönetmelikler ile Aile Hekimlerine mi verilmiştir?

Okumaya devam et

SABİM’e yapılan sağlık çalışanları hakkındaki soyut şikayetler

Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedeflerinden birisi olup, Bakanlığımızca bu çerçevede,
sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik  bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin birisi de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanması konulu 2012/23 sayılı Genelgesi‘dir.

Okumaya devam et