Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu meslek programlarının 10. sınıf meslek alanlarına geçiş iş ve işlemleri için öğrencilerden sağlık raporu istenmekte midir? İsteniyor ise nereden alınabilir?

Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesi: Sendika Temsilcisi olma nedeni ile kişinin görev yeri değiştirilemez

Olaylar

Millî Savunma Bakanlığında uzman olarak görev yapan başvurucu aynı zamanda bir sendikanın il temsilcisidir.

Başvurucu, görev yaptığı Personel Başkanlığı biriminden başka bir birime atanmış, temel gerekçe olarak da sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve bu nedenle tam bir tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gösterilmiştir.

Başvurucunun, atama işleminin iptali istemiyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açtığı dava reddedilmiş, karar düzeltme talebi de AYİM tarafından kabul edilmemiştir.

Okumaya devam et

1 Mayıs 2019 Sağlık Ocağı, Aile Sağlığı Merkezleri ve Eczaneler Açık mı?

1 Mayıs’ta Sağlık Ocağı, Aile Sağlığı Merkezleri, Hastaneler ve eczaneler açık mı sorusu, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede eczaneler ve sağlık ocakların açık olup olmayacağını soruşturuyorlar. Acaba medyada bu soruya verilen cevaplar DOĞRU mu?

Okumaya devam et

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımlarında Sağlık Raporu nereden alınır?

Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları için İç İşleri Bakanlığı’na başvuran bazı bekçi adaylarının, sağlık raporu amacıyla Aile Hekimlerine başvurdukları görülmektedir. Bekçi alımlarında bekçi adaylarına sağlık raporunu hangi hekimler vermeye yetkilidir?

Okumaya devam et