İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dr Ömer Sümer

Aile Hekimleri TSM’lere bağlı değillerdir

Gerek Bakanlığımız, gerekse il halk sağlığı müdürlükleri tarafından Aile Hekimlerine gönderilen gönderilen sair yazılarda “Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Hekimi/Aile Sağlığı Merkezi” şeklinde çeşitli ifadeler bulunmakta olup, söz…

AYM Kararı sonrası Aile Hekimliğinde yıllık izin

Aile Hekimliği Uygulamasında görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Ebe-Hemşiresi arkadaşlardan gelen geri bildirimler ışığında birçok arkadaşımızın başta Yıllık İzinler olmak üzere izin hakları…