İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dr Ömer Sümer

TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanından randevu istedi

TTB Merkez Konseyi, son dönemdeki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle çalışma koşullarında önemli değişiklikler olan aile hekimlerinin ve birinci basamak sağlık çalışanlarının durumlarını görüşmek amacıyla Sağlık…