İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dr Ömer Sümer

Bağırsak kanseri çok geç fark ediliyor

Erken teşhis çok önemli Bağırsak kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Kanser ileri aşamada teşhis edildiğinde, hastanın 5 yıl daha yaşaması ihtimali yüzde 7. Olabilecek…

Aile Hekimleri TSM’lere bağlı değillerdir

THSK LogoGerek Bakanlığımız, gerekse il halk sağlığı müdürlükleri tarafından Aile Hekimlerine gönderilen gönderilen sair yazılarda “Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Hekimi/Aile Sağlığı Merkezi” şeklinde çeşitli ifadeler bulunmakta olup, söz konusu ifadelerin hatalı olduğu düşünülmektedir. Söyle ki;

Entegre sağlık merkezlerinde Aile Hekimlerine nöbet görevi verilebilir mi

Bazı illerde İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde görev yapan sözleşmeli Aile Hekimlerine hafta sonları “ASM Nöbet” görevi verildiği görülmektedir.

Söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki;

AYM Kararı sonrası Aile Hekimliğinde yıllık izin

dr_omer_profil_resimAile Hekimliği Uygulamasında görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Ebe-Hemşiresi arkadaşlardan gelen geri bildirimler ışığında birçok arkadaşımızın başta Yıllık İzinler olmak üzere izin hakları konusunda yerel idarelerin, bilgi ve tecrübe eksiklikleri nedeniyle mevzuatları hatalı uygulamalarına bağlı olarak mağduriyet yaşadıklarına tanık olmakta idik. Bakanlığımızın başta yıllık izinler konusunda illere göndermiş olduğu görüş yazılarının kapsamlı tek bir Genelge altında toplanmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetler sona erdirilememişti.