8-14 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Bilim Gündemine Damga Vuran 2 Türk: ÖZEL ve AÇIKMEŞE

Geçtiğimiz hafta, bilim alanında 2 büyük gelişme yaşandı.
Bunların ilki, 10 Nisan 2019 tarihinde ilk kez bir karadeliğin gerçek fotoğrafının çekilmesi,
diğeri ise 11 Nisan 2019 tarihinde SpaceX şirketinin Falcon Heavy roketinin 3 yan hızlandırıcı roketinin de ilk kez başarılı bir şekilde dünyaya geri dönerek dikey bir biçimde iniş yapmalarıydı.

İşte bu iki önemli olayın mimarları bilim insanları arasında 2 Türk bilim insanının da olduğunu biliyor muyduk?

Okumaya devam et

Sürekli İşçi Alımlarında Sağlık Raporu mu? Sağlık Beyanı mı?

Bugün il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerine bakan Aile Hekimleri, hemen hemen hepsinde ” SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU ” başlıklı haberleri görmüşlerdir.

Söz konusu haber metinlerini incelediklerinde ise, kişilerden akıl hastalığı bulunmadıklarına dair ibare içeren sağlık raporu istendiğini görmüşlerdir.

Acaba, söz konusu istek hukuka uygun mudur? Söz konusu raporlar için kişiler yine her zamanki gibi Aile Hekimlerine mi yönlendirilecekler?

Gelin birlikte bu soruların cevaplarını araştıralım

Okumaya devam et

Evlilik Öncesi Sağlık Raporu ve Testler

Evlilik Öncesi Sağlık Muayenesi ve Sağlık Raporu zorunlu mudur? Hangi hastalıklar evlenmeye engeldir? Kan testleri ve Akciğer Filmi zorunlu mudur? Belediye Nikah Memurlarının kan testlerini isteme yetkileri var mıdır? Evlilik için sağlık raporu vermeye hangi hekimler yetkilidir?

Okumaya devam et

Çocuk Koruma Kanunu gereğince Sağlık Tedbir Kararı

Bazı illerde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince, Sağlık Tedbir Kararı uygulanan çocuklar hakkında üçer aylık süreçler halinde tedbir kararının uygulandığı mahkemeye rapor
sunulması gerekmekte olduğu, bu kapsamda tedbir kararı uygulanan çocukların Aile Hekimlikleri tarafından muayene edilerek doldurmaları gereken muayene rapor örneği yayımlanmaktadır.

Acaba söz konusu görev gerçekten Kanun ve Yönetmelikler ile Aile Hekimlerine mi verilmiştir?

Okumaya devam et