ZMSS Poliçe Bedeli İadesi

ZMSS Poliçe Bedeli İadesi için Müdürlükten nasıl talepte bulunmalıyım. Çalıştığım kurum bilgisi sisteme nasıl girilmeli

Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) primlerinin yarısını müdürlük ödüyor

Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca, Aile Hekimlerinin ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı il sağlık müdürlükleri tarafından ödeniyor.

Ödemenin yapılabilmesi için, poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin müdürlüğe gönderilmesi yeterli.

Prim ödeme makbuzu yeterlidir

Bazı illerde Aile Hekimlerinden sigorta poliçeleri de istenmektedir. Bu uygulama hatalıdır.

Poliçeler, Tebliğ uyarınca ülke genelinde asgari standart şartlar ile yapılmakta olup, sayfalarca poliçelerin istenmesinin pratik uygulamada  yeri yoktur.

Bu nedenle ıslak imzalı ve kaşeli prim ödeme makbuzu yeterlidir.

Tebliğ’in 3. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

“… Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.”

Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Müdürlüğe gönderilecek dilekçe örneği

Sayı:       ..                                                                                                ../../2021

Konu:  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta
Primi iadesi hk

… TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TABİPLİĞİ’NE
(Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimine iletilmek üzere)

     23/05/2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2015/9 sayılı Tebliği ile Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’e eklenen Geçici 1 Madde uyarınca ….. tarihinde …. Sigorta şirketi aracılığı yaptırmış olduğum …. ….. numaralı …. TL tutarındaki poliçemin Kurum payına isabet eden payının tarafıma ödenmesini etmekteyim.

     Tebliğ’in 3’üncü maddesi birinci fıkrası uyarınca, sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ıslak imzalı olarak EK’te gönderilmiştir. Ödemenin tarafıma en geç otuz gün içerisinde yapılması hususunda;

    Gereğini arz ederim.

EK: Prim Ödeme Makbuzu (1syf)

            Dr. …

       …. Nolu Aile Hekimi

Çalıştığı Kurum/Kurumlar bilgisi ÇKYS Kodu ile girilmeli

Poliçede Sigortalı Bilgileri bölümündeki Çalıştığı Kurum/Kurumlar bölümünde ÇKYS Kodu girilerek kayıt yapılmalıdır.

Bazı acenteler tarafından Aile Hekimlerine poliçe düzenlenirken, TSM veya Sağlık Evi gibi hatalı bilgiler girilmektedir.

Aile Hekimlerinin, poliçe düzenlenmeden önce mutlaka sigortacılara ÇKYS kodlarını bildirmeleri gerekiyor.

ZMSS Poliçe Bedeli İadesi -  Çalıştığı Kurum bölümünde ÇKYS Kodu girilerek kurum seçilmeli
ZMSS Poliçe Bedeli İadesi – Çalıştığı Kurum bölümünde ÇKYS Kodu girilerek kurum seçilmeli

İlginizi çekebilecek diğer yazılarım için tıklayınız