İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yıllık izinler dışındaki izinlerde de bir değişiklik oldu mu?

Last updated on 22/10/2019

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 05.05.2017 ve 11.05.2017 tarihli Aile Hekimlerinin İzin Hakları konusunda yazıları sonrası yaşanan kafa karışıklığı artarak devam etmektedir.

Sahadan gelen sorular arasında, son düzenleme ile Aile Hekimlerinin evlenme, doğum, ölüm, süt ve babalık izinlerinin son durumları da sorulmaktadır.

Güncelleme: 22.06.2018

Öncelikle şu önemli hususun altını çizmek istiyorum.

İzinler konusunda sık sorulan sorular” başlıklı yazımda da ayrıntılarını belirttiğim üzere, Sağlık Bakanlığının, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının izin hakları konusundaki iş ve işlemlerini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan personelin izin haklarına kıyas yolu ile yapma çalışması da yargı kararları ile iptal edilmiş olup, mevcut durumda Bakanlığın Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının izin hakları konusunda görüş bildirme ve işlem tesis etme yetkisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, Anayasanın 50inci maddesindeki amir hüküm gereği, her çalışanın ücretli yıllık izin hakkının güvence altına alınmış olduğu göz önüne alındığında, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının izin hakları için,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görev yaparken, ücretsiz izne ayrılarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayanların izin hakları, 657 sayılı kanuna göre,

-Kamu dışından gelip Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayanların ise, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıyas yapılmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı düşünülmektedir.

Aile Hekimlerinin sadece yıllık izin hakları değil tüm izin haklarında değişiklik olmuştur.

Aile Hekimlerinin izin hakları Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesi ile düzenlenmekte idi. Ancak Anayasa Mahkemesinin Aile Hekimliği Kanunu’nda yıllık izinler ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesini hukuka aykırı bulması kararı sonrası Danıştay da Yönetmelik’teki ilgili maddelerin yürütmesini durdurmak zorunda kalmıştır.

Danıştay’ın bu kararı sonrası ortaya çıkan hukuki boşluğu kıyas yolu ile doldurmak için Kurum tarafından 11.05.2017 tarihli yazı ile  aile hekimliği çalışanlarının izin süreleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli kamu görevlilerine ilişkin izin hükümlerinin örnek alınmasına karar verilmiştir.

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışanların izinleri, yine aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr) Mevzuat- Bakanlar Kurulu Kararı bölümünde güncel hali yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ın 9uncu maddesinde izinler ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Yürürlüğü durdurulan Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin ilgili maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar karşılaştırılarak Aile Hekimlerinin yaşadıkları hak kayıpları daha net görülebilmektedir.

Aşağıdaki tabloda da açıkça görülebileceği üzere Aile Hekimlerine Yönetmelik ile verilen bazı izin haklarında kısıtlama yapıldığı gibi bazı hakları da tamamen ellerinden alınmıştır.

*“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da 21.06.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yapılan değişiklik ile izin haklarında birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda mavi renkte belirtilmiştir.

İZİN TÜRÜ

AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ

657 4/B KIYASI İLE

YILLIK İZİN

30 GÜN

Hizmet süresi;
1-10 yıl             : 20 gün
10 yıldan fazla : 30 gün

MAZERET İZNİ
(-Kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi
-Eşinin, çocuğunun; kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü
-Eşinin doğum yapması
)

7 GÜN

– Eşinin doğum yapması halinde: 10 GÜN
– Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için: 7 GÜN

*Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele, bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.

* Ayrıca, 
-Evlat edinme halinde 8 hafta ücretli izin kullanılabilmesi, 
-3 aya kadar refakat izni kullanılabilmesi, 
-Hamile veya doğum yapan personel ile engelli personele, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir. 

Bir yıl olan doğum sebebiyle yeniden hizmete alınma süresi, evlat edinme de dahil edilerek, 2 yıla çıkarılmıştır. 

KADIN PERSONELE DOĞUM İZNİ-Doğumdan önce 8,
doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta
-Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta eklenir.
 
– Doğumdan önce 8,
doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta
-Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta eklenir.

*Erken doğum sebebiyle kullanılamayan doğum öncesi analık izin süresinin, doğum sonrası analık izin süresine ilave edilerek kullanılabilmesi, 

SÜT İZNİ

İlk 6 ay     : Günde 3 saat

İkinci 6 ay: Günde 1,5 saat

İlk 6 ay     : Günde 3 saat

İkinci 6 ay: Günde 1,5 saat

HASTALIK İZNİ

bir sözleşme dönemi içindeki her bir mali yılda, tek hekimin uygun görmesiyle
en çok 10 günlük dönemler hâlinde,
toplam 40güne kadar
Danıştay 12.  Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile SÜRE BELİRSİZ

KONGRE, KONFERANS GİBİ BİLİMSEL İÇERİKLİ ETKİNLİKLERE KATILIM İÇİN İZİN


bir mali yılda en fazla 5 gün


DÜZENLEME YOK

SAHU EĞİTİMLERİ

1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlayan aile hekimlerinden hastane rotasyonu nedeniyle aile hekimliği görevlerini yürütemeyenler bu süre zarfında izinli sayılır.


DÜZENLEME YOK

ASKERLİK VE DOĞUM SONRASI DÖNÜŞ

Bulunduğu pozisyonda fiili olarak altı ay çalışmış olmak şartıyla; askerlik nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaatları üzerine yapılacak ilk yerleştirmeye, doğum nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler ise doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan iki yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan atama ve nakillere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.DÜZENLEME YOK

2 Yorum

 1. Ayşe Dağhan Ayşe Dağhan 12/02/2019

  657 nin 104 . Maddesinin F bendinde süt izni kullanan memura yarım gün çalışma hakkı verilmiş. Aile hekimliğinde bu hakkı kullanabilir miyiz?

  • dromersumer dromersumer Yazar | 13/02/2019

   Aile Hekimleri 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.
   Aile Hekimlerinin tüm izin hakları, 5258 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatlarında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.