Yılda 2 kez sporcu sağlık raporu

Artık lisanslı sporculardan yılda 2 kez sporcu sağlık raporu istenmeyecek.

Aynı yıl içerisinde 2 kez sporcu sağlık raporu niye isteniyordu?

Lisanslı sporculardan yılda 2 kez sporcu sağlık raporu istenmesinin sebebi,  Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği‘nin 6. ve 7. maddelerini hatalı yorumlanmaları idi.

Şöyle ki;
Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca Spor Federasyonları, Lisans çıkartmak istedikleri sporcuları Sağlık Muayenesinden geçmeleri ve sağlık raporunu almaları amacıyla hekime göndermek zorundadırlar.

Aynı Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca okul spor kulübünde de aynı şekilde, spor yaptıracakları sporculara lisans çıkarmak zorunda olup, sporcuları sağlık muayenesinden geçmeleri ve sağlık raporu almaları amacıyla hekime göndermek zorundadırlar.

Bu nedenle Eylül ayında X spor klubünde lisanslı Futbol sporu yapacak sporcu adayı sağlık raporu için başvuruda bulunduktan sonra, Kasım ayında da öğrenim gördüğü okulun futbol kulübünde spor yapmak istemesi halinde, Eylül ayında çıkarılmış olan Futbol Sporcu Lisansı kabul edilmeyip tekrar sağlık raporuna gönderilmektedir.

Kişileri AYNI spor dalı için İKİNCİ kez sağlık muayenesine zorlamanın meşru bir amaç ve gereklilik taşımadığı gibi hem kişileri mağdur etmekte, hem de sağlık kurumlarında gereksiz tetkik ve işgücü kaybına neden olmaktadır. 

Sorun Sağlık Bakanlığı – Gençlik ve Spor Bakanlıkları tarafından çözülmüştür

Söz konusu sorun, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile çözülmüştür.

Yönerge’nin Ortak Hükümler başlıklı 42. maddesi’nin;

3. fıkrasında yer alan;
“…Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur. Rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.”

7. fıkrasında yer alan;
“Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile sağlık hizmet sunucularına başvurur. Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir” hükümleri uyarınca,

Hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı E-Rapor E-Sporcu Raporu Sistemi üzerinden tanzim edilen Sporcu Olur Sağlık Raporları 1 YIL GEÇERLİ olup, 1 yıl içerisinde kişilerden tekrar sağlık raporu istenmesine gerek kalmamıştır.

Sağlık muayenesinden önce Spor Bilgi Sistemi üzerinden sevk yapılmalı

Sporcuların, sağlık muayenesine gönderilmeden önce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi üzerinden yetkili kişiler tarafından başvuru ve sevk işlemleri yapılmak zorundadır. 

sporcu sağlık muayenesi için sevk
Sistem üzerinden sevk yapılmaması halinde, Aile Hekimleri tarafından sağlık muayenesi ve ilgili uzmanlık branşlarına sevk mümkün olmamaktadır.

Sağlık Raporları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi ile görülebilmekte

Tanzim edilen sağlık raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi üzerinden ilgili kişiler tarafından görülebilmektedir.

Raporların elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından erişilebilir olması nedeniyle, sporculara tanzim edilmiş Sağlık Raporlarının kağıt ortamda çıktı verilme zorunluluğu da kalmamıştır.

Öte yandan, sporcu veya velisi, kendi E Devlet Kapısı hesabı ile daha önce tanzim edilmiş olsan sağlık raporuna ulaşma ve çıktısını alma imkanı bulunmaktadır.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarım:

Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek

Sporcu lisans vize ve transfer yönetmeliği sonrası satranç için sağlık raporu

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde