Yaz spor okullarına kayıt için sağlık raporu

Okulların yaz tatiline girmesi ile Belediyelerin ve Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin Yaz Spor Okulları düzenlemeye başladılar. Bazı illerde bu okullara kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu istenmektedir. Yaz spor okullarına kayıt için sağlık raporu gerekli midir?

Yaz spor okullarına kayıt için sağlık raporu gerekli değildir

Belediyelerin ve Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin Yaz Spor Okulları kayıtları sırasında öğrencileri sağlık muayenesine ve sağlık raporu almaya yetkileri BULUNMAMAKTADIR.

“Sağlık Raporu Nedir” başlıklı yazımda da ayrıntılarını belirtmiş olduğum üzere;

Sağlık Raporu, kişilerin akıl ve beden sağlıklarının,

-belirli bir amacın gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığının,

-belirli kriterler doğrultusunda ve

-bu konuda  yetkilendirilmiş hekimler tarafından

yapılan muayene sonucunda resmi evrak haline getirilmesidir.

Yukarıda da değindiğimiz gibi, sağlık raporu için belirli bir amaç gerekmektedir. Bu amacın belirlenmesi için Kanunlar ile çerçevesi çizilerek tespiti yapılmalı ve yine Kanun’da yetkilendirilen idare (Cumhurbaşkanlığı) veya ilgili Bakanlıklar tarafından yayınlanan Yönetmelik ile  teknik ayrıntıları belirlenmelidir.

Bu nedenle Mevzuat ile öngörülmemesine rağmen şahsi inisiyatif ile kişilerin sağlık muayenesine zorlanmaları, Anayasanın 8., 13. 17inci maddelerine göre suç teşkil etmektedir.

Sağlık Bakanı sayın Dr. Fahrettin KOCA, 07/01/2019 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile, 
mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlandığı, bu kapsamda rapor sayısının azaltılacağı ve raporların standart hale getirileceğini belirtmesine rağmen konunun önemi ve hukuki boyutları hakkında kurumlar ve kamuoyu nezdinde yeteri kadar farkındalık oluşturulamadı maalesef.

Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlıkları tarafından, sporcu adaylarının SADECE LİSANSLI PROFESYONEL SPOR FAALİYETLERİ amacıyla sağlık muayenesine ve sağlık raporuna zorlanabilecekleri, kurslar, yaz okulları ve benzeri spor faaliyetleri için sağlık raporu zorlamasının yapılamayacağı birçok yazı ile dile getirilmiş, 81 il valiliğine yazılı talimat gönderilmiş olmasına rağmen birçok kurum tarafından dikkate alınmamaktadır.

Yaz Spor Okulu kayıtları için kurum tarafından sağlık raporu ısrarı devam etmesi halinde aşağıda linkini vermiş olduğumuz Bakanlıkların ilgili yazılarını yetkili kişilere mutlaka gösteriniz.

Bakanlıkların konu ile ilgili yazılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.