İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Uygulama Yönetmeliğinde 16.05.2017 tarihinde yapılan değişiklikler

Son güncelleme tarihi 23/10/2019

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde 16.05.2017 tarih ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile birtakım değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu yönetmelik değişikliğinde bazı maddelerin hatalı olarak yorumlanmakta olduğu görülmüştür.

DEĞİŞİKLİK:
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

Söz konusu değişiklik ile Aile Hekimlerine yeni bir nöbet zorunluluğu getirilmemektedir. Aksine önceki yönetmelikte yer alan zorunlu 8 saatlik nöbet uygulamasına son verilerek ihtiyaç halinde nöbet görevi verilebilmesi ile ilgili Kanun’da yer alan hükme uygun bir düzenleme yapılmıştır.

DEĞİŞİKLİK:
MADDE 4Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “3500 kişiye” ibaresi “2000 kişiye” olarak değiştirilmiştir.

Bazı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları tarafından söz konusu madde, kayıtlı hasta sayısının 2000 kişiye düşürüleceği şeklinde yanlış yorumlanmaktadır. Söz konusu cümlenin yer aldığı yönetmelik maddesi başlığı ile birlikte göz önüne alınır ise, söz konusu hükmün idare tarafından yeni açılacak Aile Hekimliği POZİSYONLARININ tespiti ile ilgili olduğu görülecektir.

Örnek vermek gerekir ise, 14.000 nüfuslü bir ilçede daha önce 3.500 nüfusa 1 Aile Hekimliği Pozisyonu tespit edilerek 4 Aile Hekimliği Pozisyonu planlanır iken,yeni yönetmelik ile bu ilçede 7 Pozisyon planlanacaktır.
Bu plan doğrultusunda halihazırda bulunan 4 Aile Hekimliği Birimi yanında sıfır nüfuslu 3 yeni Birim daha planlanacak ve ek yerleştirmeye açılacaktır.

Aile hekimi/aile sağlığı elemanı pozisyonlarının tespiti
MADDE 20 – (1) Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak belirlenir. Aile hekimliği birimleri bölgede ortalama (Değişik ibare:RG-16/5/2017-30068) 2000 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde tespit edilir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı değişiklik gösterebilir. Bölgedeki nüfus hareketleri ve hizmet ihtiyacındaki değişiklikler göz önüne alınarak valiliğin teklifi ve Kurumun onayı ile yeni aile hekimliği birimleri açılabilir veya kapatılabilir. Kurum onayı alındıktan sonra pozisyonlar bir ay içerisinde ilan edilir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Dr. Ali ERBAŞ ‘In AHEF Yaşam dergisindeki köşe yazısında yer almaktadır.
Ulaşmak için tıklayınız

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.