Terhis öncesi sağlık muayenelerini kim yapar

Askere giriş muayenelerini ve terhis öncesi sağlık muayenelerini kim yapar soruları ile ilgili internette hatalı ve güncel olmayan bilgiler yer almaktadır. Acaba doğru cevaplar nelerdir?

Askere giriş muayenelerini kim yapar?

Askere giriş muayenesi diğer adı ile Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesini, öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi yapar. Eğer yükümlünün askerlik şubesi il dışında ise, müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır.

Sağlık muayene ve onay işlemleri
MADDE 15

(2) Sağlık muayeneleri; öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik
şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır. Aile hekimlerince veya resmî sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilir.

7179 sayılı Askeralma Kanunu

Askerlik başlarken yeniden muayene yapılır mı?

Birliğe teslim olup, silah altına alındıktan sonraki ilk haftada, yeniden muayene işlemi yapılabilir. Buradaki amaç, yükümlünün yoklama ile birliğe teslim arasında geçen sürede herhangi bir hastalığın ortaya çıkıp çıkmadığını tespit etmektir.

Terhis öncesi sağlık muayenelerini kim yapar

Askerlik bitiminde erbaş ve erler Terhis Öncesi Sağlık Muayenesine tabi tutulurlar. Bu muayeneleri, silah altında oldukları birliğin tabibi yapar. Eğer birliğin tabibi yok ise, birliğin bulunduğu ilçedeki TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) tabibi tarafından Terhis Öncesi Sağlık Muayenesi yapılır.

Sağlık muayenesi

MADDE 4

(5) Askerlik görevinin bitiminde erbaş ve erler hakkında birliğin bulunduğu yerdeki birlik tabibi veya en yakın sağlık kuruluşundaki tek tabip tarafından, terhis öncesi uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formu düzenlenir ve bu form diğer formlarla birlikte askerlik şubesinde yükümlünün şahsi dosyası imha edilinceye kadar muhafaza edilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Aile Hekimi Terhis Öncesi Sağlık Muayenesi Yapabilir Mi?

Terhis Öncesi Sağlık Muayenesini Aile Hekimleri YAPAMAZ. Söz konusu maddede yer alan, “en yakın sağlık kuruluşundaki tek tabip” cümlesi, Aile Hekimi olarak yorumlanamaz.

Mevzuattaki “en yakın sağlık kuruluşundaki tek tabip” cümlesi, Sağlık Bakanlığı tarafından “EN YAKIN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ” olarak tespit edilmiştir.

Terhis öncesi sağlık muayenelerini kim yapar
Terhis öncesi sağlık muayenelerini Birlik Tabipleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Tabipleri yapar

Sonuç olarak;
Askerlik görevinin bitiminde er ve erbaşların TERHİS ÖNCESİ sağlık muayeneleri;
1. BİRLİK TABİPLERİ
2. İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TABİPLİĞİ
tarafından yapılması gerekmekte olup,

bu konuda Aile Hekimlerine herhangi bir görev ve yetki verilmemiştir.

Konu ile ilgili diğer yazılarım

E Yoklama işlemi yapmak istiyorum

Askerlik Yoklamasında yaşanan teknik sorunlar