Etiket arşivi: sabim

SABİM’e yapılan sağlık çalışanları hakkındaki soyut şikayetler

Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedeflerinden birisi olup, Bakanlığımızca bu çerçevede,
sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik  bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin birisi de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanması konulu 2012/23 sayılı Genelgesi‘dir.

Okumaya devam et