Etiket: istirahat raporlarında kaşe ve imza artık gerekmiyor