Etiket arşivi: anayasa mahkemesi

Anayasa Mahkemesi: Sendika Temsilcisi olma nedeni ile kişinin görev yeri değiştirilemez

Olaylar

Millî Savunma Bakanlığında uzman olarak görev yapan başvurucu aynı zamanda bir sendikanın il temsilcisidir.

Başvurucu, görev yaptığı Personel Başkanlığı biriminden başka bir birime atanmış, temel gerekçe olarak da sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve bu nedenle tam bir tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gösterilmiştir.

Başvurucunun, atama işleminin iptali istemiyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açtığı dava reddedilmiş, karar düzeltme talebi de AYİM tarafından kabul edilmemiştir.

Okumaya devam et

Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkında hatalı haberler

04.01.2018 tarihinde bazı medya kuruluşları tarafından, Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkındaki 22/11/2017 tarihli ve B. No:2014/4255 sayılı kararı ile ilgili hatalı bir yorum yapılarak, ailelerin rızaları olmadan yeni doğan bebeklerden topuk kanı alınamayacağı şeklinde haberler yapılmıştır.

Söz konusu haberler HATALIDIR.

-Anayasa Mahkemesi 29/06/2016 tarihindeki kararı ile;

Zorunlu Aşı Uygulamasını Anayasaya AYKIRI,

Topuk Kanı Uygulamasını ise Anayasaya UYGUN bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi 22/11/2017 tarihli kararında ise, ailenin yapmış olduğu başvuruyu usul yönünden DÜŞÜRMÜŞ yani bir bakıma RED ETMİŞTİR. Okumaya devam et

BİMER başvurusu ve disiplin cezası konusunda AYM kararı: Talas B.2014/12143

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan başvurucunun, sıralı amirlerine yapmış olduğu başvuruların sonuçsuz kalması nedeniyle Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumu olan  BİMER’e dilekçe gönderilmesine disiplin cezası ile yaptırım uygulanması Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 günlü B.2014/12143 kararı ile ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmiştir. Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesinin Tebligat Usul Hatası Konusundaki B.2014/7805 sayılı kararı

Bölge idare mahkemesinde süregelen bir davada, mahkeme tarafından başvurucuya yapılan tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığına yönelik hiçbir araştırma yoluna gitmeksizin, tebligattaki tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresini başlatması şeklindeki yaklaşımı, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/7805 Başvuru Numaralı Kararı