Etiket: akıl hastalığı bulunmadıklarına dair ibare içeren sağlık raporu