Sürücü Raporu Beyan Başvurusu

Sürücü Raporu Beyan Başvurusu E-Devlet Portalında

Sürücü Olur Ehliyet Sağlık Raporu başvurusu için, ilgili hekime başvurmadan önce, E-Devlet üzerinden ” Sürücü Raporu Beyan Başvurusu ” yeni ismi ile Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurma uygulaması başlamıştır.

Kişisel sağlık bilgi formu nedir

Kişisel sağlık bilgi formu, E Devlet Ehliyet Sağlık Raporu Başvurusu veya E Devlet Ehliyet için form olarak aranan formun doğru ismi ” Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu Ek-6 ” dır. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 30/09/2019 tarihinde yayımlanan “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”‘nin ekinde yer alan bir formdur.

kişiye ait bilgi formu ek 6
Sürücü Raporu Beyan Başvurusu : Sağlık Bakanlığı Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu EK 6 örneği 1. sayfa
kişiye ait sağlık bilgi formu
E Devlet Ehliyet Sağlık Raporu Başvurusu : Sağlık Bakanlığı Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu EK 6 örneği 2. sayfa

Söz konusu form, Sürücü Olur Raporları ve Durum Bildirir Raporları öncesinde, başvuru sahibi kişiler tarafından doldurulması gereken bir formdur.

Kişisel Sağlık Bilgi Formunda Okulu-Sınıfı bölümünü herkes doldurmalı mı?

Kişiye Ait Bilgi Formunda Genel Bilgiler bölümünde yer alan “Öğrenci ise okulu-sınıfı” bölümünün. öğrenciler dışında doldurulması zorunlu değildir.

E-Devlet üzerinden formu doldururken bu kısmı “x” ve “1” gibi veriler girerek atlayabilirsiniz

Yönerge’nin ilgili maddesi şu şekildedir:

Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları dördüncü kısım
MADDE 16-
(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur. Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından beyan formu incelenerek sürücü/sürücü adayının muayenesini yapar, muayene bulgusuna göre sağlık raporunun II. Kısmını doldurup sağlık raporunu tanzim ederek kişiye teslim eder. Başvurun kişiler muayene edildikten sonra kişilerin beyan ettiği ya da fizik muayene ile saptanan hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumunda kişiler ilgili uzman hekime/hekimlere sevk edilir.

Ehliyet için sağlık raporlarında fotoğraf zorunlu değildir

30/09/2019 tarihinde yayımlanan “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” uyarınca, E-Rapor Sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fotoğraf yüklenme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sürücü Raporu Beyan Başvurusu yeni ismi ile Kişisel Sağlık Bilgi Formu‘na nasıl ulaşırım

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için bilgisayarımız ile www.turkiye.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu adresleri ile E-Devlet sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” ekranına giriş yapıyoruz.

Şimdilik akıllı telefonlarımızın internet tarayıcıları ile E-Devlet sistemine giriş yapmamız gerekmektedir.
Sürücü Raporu Beyan Başvurusu : Laptop veya desktop bilgisayarlar ile giriş
Sürücü Raporu Beyan Başvurusu : Laptop veya desktop bilgisayarlar ile giriş

Sürücü Raporu Beyan Başvurusu
Sürücü Raporu Beyan Başvurusu , yeni kayıt

İlgili hekim tarafından muayene, E-Rapor/E-Sürücü Raporu Bileşeni üzerinden yapılacak olup, başka bir hekime sevk yapılması durumunda da işlemler aynı sistem üzerinden yapılacaktır. Sağlık muayenesi sonucunda kişinin sağlık durumu sürücülüğe uygun olması durumunda son rapor sistem üzerinden tanzim edilecek olup kişiye kağıt ortamda herhangi bir evrak verilmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü tanzim edilecek rapor, nüfus müdürlükleri tarafından sistem üzerinden görülebilmektedir.

01/01/2020 tarihi itibari ile tüm sağlık raporları E Devlet üzerinden veriliyor

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün, 13/10/2019 tarih ve 75730711-719-288 sayılı E-Rapor Sistemi konulu yazıları uyarınca; sağlık kurumlarında TÜM SAĞLIK RAPORLARI 01/01/2020 tarihinden itibaren YALNIZCA elektronik ortamda tanzim edilmekte olup, kağıt ortamda ıslak imza ile tanzim edilen raporları ise kabul edilmemektedir. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

Söz konusu sistem sayesinde, haklarında olumlu/olumsuz sürücü sağlık raporu verilenler ile uzman tabiplere sevk edilen bütün sürücü ve sürücü adayları ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından da takip edilerek usulsüz ve sahte raporların önüne geçilecektir.

Teknik sorunlar için başvuru yeri Yazılım Destek Sistemidir

E Rapor sistemi ile ilgili yaşanan teknik sorunların aktarılabileceği yer, Sağlık Bakanlığı Yazılım Destek Sistemidir. Söz konusu siteye üye olarak, yaşamış olduğunuz teknik sorunu iletebilirsiniz. Siteye erişim için tıklayınız

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, “Sürücü Belgesi (Ehliyet) için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır?” başlıklı yazımızda yer almaktadır.