Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır

Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır. Başvuru için gerekli belgeler neler. Geçerlilik süresi nedir. E devlet sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır. Sağlık raporu formu örneği nasıldır

Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunu kimler ve ne zaman almak zorunda

Ehliyet için Sağlık Raporu hakkındaki bütün detaylar “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” ile belirleniyor.

  • İlk kez sürücü belgesi alacaklar (Sürücü Kursuna girişte alınan rapor, alınışının üzerinden 2 yıl geçmedi ise, sınav sonrası ilçe nüfus müdürlüklerinden belge talebi için yapılacak başvurularda da geçerli olup yeni bir sağlık raporuna gerek bulunmamaktadır)
  • Kayıp ya da yıpranan Sürücü Belgelerinin yenilenmesi için sürücü olur sağlık raporu zorunlu

.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu  nereden alınır

Sürücü ve sürücü adaylarının sağlık muayeneleri;

-Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri,
-Aile Hekimleri,
-Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında

görevli tabip veya uzman tabipler tarafından ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve sağlık raporu düzenleniyor.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında

sürücü belgesi alacak kurum personellerinin sağlık raporları, kendi kurum hekimlerince düzenleniyor.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu için gerekli belgeler neler

Kişinin yanında kimlik tespiti için geçerli resimli kimlik kartı,  evlenme cüzdanı veya pasaport olması yeterli.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunu Aile hekiminden alabilir miyim?

Evet, ancak KAYITLI olduğunuz Aile Hekiminize başvurabilirsiniz. Sürücü Belgesi veya diğer sağlık raporları amacıyla kayıtlı olmadığınız bir Aile Hekimi size yardımcı olamaz. Sürücü Olur Sağlık Raporları, Sağlık Bakanlığı E Rapor Sistemi üzerinden veriliyor. Bu nedenle, Aile Hekimlerinin kayıtlı olmayan kişilere herhangi bir rapor düzenlemeleri hukuken ve teknik olarak mümkün değil.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvurma zorunluluğum var mı?

Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvuru zorunluluğu kesinlikle YOK.

Devlet Hastanelerine ve özel sağlık kuruluşlarında istediğiniz hekime başvurabilirsiniz.

Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile, Sürücü Olur Sağlık Raporları için ilk başvuru merci olarak Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu kaldırıldı.

Aile Hekimim beni muayene etti ama rapor vermeyip sevk etti. İtiraz hakkım var mı

Kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminiz tarafından sağlık kayıtlarınız incelenerek sürücülük ile ilgili herhangi bir hastalığınız olup olmadığını sorgular. Eğer kayıtlarda bir hastalığınız var ise, zaten size bu hastalığınız yokmuş gibi sağlam raporu tanzim edemez.

Kayıtlarınızda sürücülüğe engel olabilecek bir hastalık kaydınız yok ise, Aile Hekiminiz tarafından Yönetmelikte yer alan hususlar doğrultusunda muayeneniz yapılır.

Eğer bir sağlık sorununuz tespit edilir veya şüpheye düşülür ise, sizi ilgili uzman hekime sevk etmek zorundadır.

Aile Hekimleri tarafından yapılan sevk işlemine itiraz hakkı bulunmuyor

Aile Hekiminiz tarafından yapılan bu sevk işlemine itiraz hakkınız bulunmamaktadır. (Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar, 30 Ekim 2019, sayfa:13, madde: 37- (2) Aile hekimleri muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayını ilgili uzman tabip/tabiplere gönderebilir. Aile hekimlerinin bu kararına itiraz edilemez.)

Öte yandan, özellikle ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Minibüs, Midibüs, Otobüs şoförleri ile kamyon/tır sürücülerinin başta görme alanı ve işitme testi olmak üzere kapsamlı testlerden geçirilmeleri, güncel tıp ilminin gerektirdiği şekilde ve kayıt altına alınabilecek tıbbi cihazlar yardımı ile bu işlemlerin yapılması gerektiği şüphesizdir.

Kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminiz tarafından ilgili uzman hekime sevk edilmenize rağmen, bunu gizleyip başka bir hekimden sağlık raporu alınması halinde, ilerleyen tarihlerde yaşanabilecek adli bir olayda cumhuriyet savcısı tarafından yapılacak incelemede tüm bu kayıtlar ortaya çıkacaktır.

Usulsüz sağlık raporu tanzim eden hekim “Resmi Evrakta Sahtecilik”, raporu alan vatandaş ta “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyaniddiası ile yargılanabilir.

Hastanelerde tanzim edilen raporlardaki hatalı işaretlenen yerleri Aile Hekimleri veya başka hekimler düzeltebilirler mi

Aile Hekimi sadece kendi yaptığı işlemlerdeki hataları düzeltebilir.

Yazım hataları, imza eksikliği, doldurulması gereken alanların doldurulmaması, kişi bilgilerinin hatalı olması gibi (karar hükmü hariç) eksikliklerin veya usul hatalarının bulunduğu durumlarda, raporu talep eden kişi veya kurum tarafından raporu tanzim eden sağlık hizmet sunucusuna, rapor iade edilir.

İlgili sağlık hizmet sunucusu, rapor iadesinin nedenlerini (karar hükmü hariç) değerlendirir, bir yanlışlık yapıldığını tespit ederse gereken düzeltmeyi yapar. Bu durumlar rapora itiraza ilişkin başvuru sayısına dahil edilmez. (Yani hastane tarafından kişiden tekrar muayene kaydı açtırması ve protokol alması talep edilemez)

Ehliyet için Sağlık Raporu geçerlilik süresi nedir

Sağlık raporunda kişinin durumuna özgü daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse düzenlenen sağlık raporu düzenlendiği tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerlidir. Söz konusu husus Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08/01/2016 tarihli ve 476.01-E.9 sayılı yazısında açıkça yer aldığı gibi, tanzim edilen standart sürücü olur raporlarının açıklamalar bölümünde de yer almaktadır.

Ehliyetlerin geçerlilik süresi nedir

  1. Grup Ehliyetlerin geçerlilik süresi 5 yıl
  2. Grup Ehliyetlerin geçerlilik süresi 10 yıl

Bu sürelerin sonunda, sürücüler tekrar sağlık kontrolünden geçmek zorundalar

Tek gözü görmeyenler ehliyet alabilir mi

Evet tek gözü görmeyen kişiler de Sürücü olabilirler. Bu kişiler, Yönetmelikte “Monoküler” olarak tarif edilmekte olup, sadece Birinci grup sürücü belgesi sınıflarından sürücü belgesi alabilirler.

Ancak, tek gözü görmeyenler ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

Bu kişiler ilk muayene edildikleri hekim tarafından göz tabibine sevk edilirler ve son kararı göz tabipleri verir.

Sürücü belgesi aldıktan sonra da her yıl DOĞRUDAN bir göz tabibine başvurarak sağlık muayenesinden geçmeleri ve sağlık raporu almaları gerekiyor. Bu kişilerin, ilk önce Aile Hekimine veya başka bir hekime başvurmaları gerekmiyor.

Ortopedik engeli olan kişiler Sürücü olabilirler mi?

Evet Ortopedik engeli olan kişiler de uygun şartları taşımaları halinde sürücü olabilirler. 

Bu kişilerin ilk muayeneleri, tabip veya uzman tabipler tarafından yapılır. Daha sonra, engellilik oranlarının tespiti için “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  söz konusu raporları vermeye yetkili hastanelere başvurmaları gerekiyor.

Engelli Sağlık Kurulu tarafından ilk değerlendirme yapılır. Sürücü olabileceğine karar verilen kişinin raporunda, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilir. Kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir.

Söz konusu Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında oluşturulur. Komisyonda, ilgili branş uzmanları, makine mühendisi ve ihtiyaç duyulması halinde elektrik mühendisi de görev alır.

Kişinin hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği, aracın modifikasyonları  ve özel tertibat kod numarası tespit edilir.

Kişiler;

  • Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
  • ilk muayene raporu ve
  • İl Sağlık Müdürlüğü Komisyonu kararının

birlikte yer aldığı Sürücü Olur Sağlık Raporu ile Sürücü Kursuna veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvururlar.

18 yaş altı kişiler sürücü olur sağlık raporu nasıl alabilirler

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar” başlıklı 76ıncı maddesinde, sürücü belgesi alacak kişilerin;

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16 yaşını,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18 yaşını,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 yaşını (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21 yaşını,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını,

bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Kurslara müracaat esasları
MADDE 10 –
 (Değişik: RG-5/12/2015-29553)
(1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 11 – 
(1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
….
7) (Ek: RG-4/3/2014-28931) (Değişik: RG-7/3/2017-30000) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

Görüldüğü üzere, 16 yaşını bitirip, 17 yaşından gün alan kişilerin sürücü belgesi alma hakları bulunmaktadır. Bu kişilere, ilgili hekimler tarafından mevzuat uyarınca sağlık muayenesi yapılarak sürücü olur sağlık raporu verilebilir.

Söz konusu yaş kısıtlamaları, SÜRÜCÜ KURSLARINA KAYIT GÜNÜ için geçerli şartlardır. Ayrıca, sağlık raporu için herhangi bir kısıtlama içermemektedir.

Somut bir örnek vermek gerekir ise;

1/07/2019 günü 16 yaşını tamamlayacak ve 17 yaşından gün alacak bir gencin;

söz konusu tarihten önce sürücü sağlık muayenesi ve sağlık raporu için hekime başvurma hakkı bulunuyor. (Sürücü olur sağlık raporunun geçerlilik süresinin 2 yıl olduğu göz önüne alındığında)

Ancak, YANINDA VELİSİNİN BULUNMASI gerekiyor. Ayrıca, Beyan Formuna VELİSİ İLE BİRLİKTE AYRI AYRI İMZA ATMALARI gerekiyor.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunda fotoğraf zorunlu mu

Ehliyet için sağlık raporlarında fotoğraf bulunması zorunlu değildir.

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge uyarınca, E-Rapor Sistemiyle düzenlenen raporlarda fotoğraf zorunluluğu kaldırıldı.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Sürücü Olur Sağlık Raporu, kağıt ortamda düzenlenebilir mi?

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 13/10/2019 tarihli E-Rapor Sistemi konulu yazıları uyarınca,

Sağlık kurumlarında TÜM SAĞLIK RAPORLARININ 01/01/2020 tarihinden itibaren YALNIZCA elektronik ortamda tanzim edilmesi

ıslak imza ile tanzim edilen raporların ise kabul edilmemesi gerekiyor.

01/01/2016'dan itibaren geçerli yeni sürücü belge sınıfları
2020 yılında Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır. 01/01/2016’dan itibaren geçerli yeni sürücü belge sınıfları
2020 yılında Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır.  Ehliyet için sağlık raporu formu örneği EK-8 2020 - 1. sayfa
2020 yılında Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır.  Ehliyet için sağlık raporu formu örneği EK-8 2020 – 1. sayfa
Ehliyet için sağlık raporu formu örneği 2020 EK-8 2. sayfa
Ehliyet için sağlık raporu formu örneği 2020 EK-8 2. sayfa

Kaynaklar

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-85392/saglik-raporlari-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge–ve-hakem-hastane-listeleri.html

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2024 yılı fiyat tarifeleri

http://hekimsel.com/hukuki-konular/surucu-olur-raporlari-ile-ilgili-bilgiler/