Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır

Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır ? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Geçerlilik süresi nedir? E devlet sürücü raporu beyan başvurusu nasıl yapılır? Sağlık raporu formu örneği nasıldır?

1-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunu kimler ve ne zaman almak zorundadır?
2-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu  nereden alınır?
3-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu için gerekli belgeler nelerdir?
4-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu ücreti ne kadardır?
5-SGK’lı olmama rağmen devlet hastanelerinde Sürücü Olur Sağlık Raporu için ücret ödemek zorunda mıyım?
6-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunu Aile hekiminden alabilir miyim?
7-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvurma zorunluluğum var mı?
8-Aile Hekimim beni muayene etti ama rapor vermeyip sevk etti. İtiraz hakkım var mıdır?
9-Hastanelerde tanzim edilen raporlardaki hatalı işaretlenen yerleri Aile Hekimleri veya başka hekimler düzeltebilirler mi?
10-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu geçerlilik süresi ne kadardır?
11-Tek gözü görmeyen kişiler Sürücü olabilirler mi?
12-Ortopedik engeli olan kişiler Sürücü olabilirler mi?
13-18 yaş altı kişiler Sürücü Olur Sağlık Raporu nasıl alabilirler?
14-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunda fotoğraf zorunlu mu? 
15-Sürücü Olur Sağlık Raporu, kağıt ortamda düzenlenebilir mi?

İçindekiler

1-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunu kimler ve ne zaman almak zorundadır?

Ehliyet için Sağlık Raporu hakkındaki bütün detaylar “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

    • İlk kez sürücü belgesi alacaklar (Sürücü Kursuna girişte alınan rapor, alınışının üzerinden 2 yıl geçmedi ise, sınav sonrası ilçe nüfus müdürlüklerinden belge talebi için yapılacak başvurularda da geçerli olup yeni bir sağlık raporuna gerek bulunmamaktadır)
  • Kayıp ya da yıpranan Sürücü Belgelerinin yenilenmesi için,

sürücü olur sağlık raporu zorunludur.

2-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu  nereden alınır?

Sürücü ve sürücü adaylarının sağlık muayeneleri;

-Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri,
-Aile Hekimleri,
-Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında

görevli tabip veya uzman tabipler tarafından ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve sağlık raporu düzenlenir.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak kurum personellerinin sağlık raporları, kendi kurum hekimlerince düzenlenmektedir.

3-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu için gerekli belgeler nelerdir?

Kişinin yanında kimlik tespiti için geçerli resimli kimlik kartı,  evlenme cüzdanı veya pasaport olması yeterlidir.

4-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu ücreti ne kadardır?

Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporları,  Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ne göre fatura edilmektedir.

Bu kapsamdaki kişilerin gereksiz yere katılım payı ödememesi için MEDULA’dan provizyon alınmaksızın işlem yapılır.

Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden ayrıca (muayene, tetkik vb. işlemler) ücret talep edilmemelidir.

Rapor almak için başvuran kişilerin, tüm polikliniklerde muayenelerinin tamamlanmaması ve/veya raporun düzenlenmemesi (kişinin sağlığının rapor kriterlerine uygun olmaması) halinde yapılan işlemler; hizmet başına ödeme yöntemi ile (muayene ücreti ve yapılan tetkikler) % 10 indirimli olarak fatura edilecektir. Ancak toplam tutar hiçbir zaman sağlık raporu için belirlenen paket ücreti geçemez.

Sağlık raporuna itiraz halinde, aynı sağlık tesisi veya farklı sağlık tesisinde yapılan başvurular ilk müracaat gibi değerlendirilerek fiyatlandırılır. İtiraz sonucu düzenlenecek rapor bedeli  itiraz eden kişi/kurum tarafından ödenir.

2022 yılı Sürücü Olur Sağlık Raporu Ücretleri

Sürücü Raporları tek branş sağlık raporu ücreti : 55 TL,
Sürücü Raporları iki branş sağlık raporu ücreti  : 82 TL,
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu raporu ücreti     : 136 TL

(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

“Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki kişiler için Sürücü Olur Sağlık Rapor ücreti farklıdır

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve milletler arası ikili mütekabiliyet anlaşmaları kapsamına girmeyen, ancak; yurt dışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan kişiler, “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamındadır.

Bu kişiler için, Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak rapor bedeli tahsil ediliyor.

Sürücü Raporları tek branş sağlık raporu ücreti : 109 TL,
Sürücü Raporları iki branş sağlık raporu ücreti  : 164 TL,
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu raporu ücreti     : 273 TL

Özel sağlık tesislerinde ücretler şehre ve muhitine göre değişiklik gösterebilmektedir. Tıp Merkezlerinde ücretler daha düşük olabilmektedir.

5-SGK’lı olmama rağmen devlet hastanelerinde Sürücü Olur Sağlık Raporu için ücret ödemek zorunda mıyım?

İlaç ve engellilik sağlık raporları dışındaki tüm sağlık raporları için (sürücü, silah, gemi adamı) yapılan muayeneler sağlık hizmeti sayılmayıp, kişinin belirli bir amaç için sağlık durumlarının uygun olup olmadığının yetkili hekimler tarafından tespit işlemidir.

Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) tarafından hastanelerde yapılan işlemlerin ücretleri ödenmemektedir. SGK tarafından ücret ödenmemesi nedeniyle de devlet hastaneleri tarafından kişilerden verilen hizmetin karşılığı olarak ücret alınmaktadır.

6-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunu Aile hekiminden alabilir miyim?

Evet ancak KAYITLI olduğunuz Aile Hekiminize başvurabilirsiniz. Kayıtlı olmadığınız başka bir Aile Hekiminden sadece sağlık problemi yaşadığınızda muayene ve tedavi olmak amacıyla 3 ayı geçmeyecek bir süre içerisinde sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Sürücü Belgesi veya diğer sağlık raporları amacıyla kayıtlı olmadığınız bir Aile Hekimi size yardımcı olamaz. Sürücü Olur Sağlık Raporları, Sağlık Bakanlığı E Rapor Sistemi üzerinden verilmekte olup, Aile Hekimlerinin kayıtlı olmayan kişilere herhangi bir rapor düzenlemeleri hukuken ve teknik olarak mümkün değildiri

7-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvurma zorunluluğum var mı?

Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvuru zorunluluğu kesinlikle yoktur.

Devlet Hastanelerine ve özel sağlık kuruluşlarında istediğiniz hekime başvurabilirsiniz.

Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile, Sürücü Olur Sağlık Raporları için ilk başvuru merci olarak Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu kaldırılmıştır.

8-Aile Hekimim beni muayene etti ama rapor vermeyip sevk etti. İtiraz hakkım var mıdır?

Kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminiz tarafından sağlık kayıtlarınız incelenerek sürücülük ile ilgili herhangi bir hastalığınız olup olmadığını sorgular. Eğer kayıtlarda bir hastalığınız var ise, zaten size bu hastalığınız yokmuş gibi sağlam raporu tanzim edemez.

Eğer kayıtlarınızda sürücülüğe engel olabilecek bir hastalık kaydınız yok ise, Aile Hekiminiz tarafından Yönetmelikte yer alan hususlar doğrultusunda muayeneniz yapılır.

Eğer bir sağlık sorununuz tespit edilir veya şüpheye düşülür ise, sizi ilgili uzman hekime sevk etmek zorundadır.

Aile Hekimleri tarafından yapılan sevk işlemine itiraz hakkı bulunmamaktadır

Aile Hekiminiz tarafından yapılan bu sevk işlemine itiraz hakkınız bulunmamaktadır. (Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar, 30 Ekim 2019, sayfa:13, madde: 37- (2) Aile hekimleri muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayını ilgili uzman tabip/tabiplere gönderebilir. Aile hekimlerinin bu kararına itiraz edilemez.)

Öte yandan, özellikle ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Minibüs, Midibüs, Otobüs şoförleri ile kamyon/tır sürücülerinin başta görme alanı ve işitme testi olmak üzere kapsamlı testlerden geçirilmeleri, güncel tıp ilminin gerektirdiği şekilde ve kayıt altına alınabilecek tıbbi cihazlar yardımı ile bu işlemlerin yapılması gerektiği şüphesizdir.

Kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminiz tarafından ilgili uzman hekime sevk edilmenize rağmen, bunu gizleyip başka bir hekimden sağlık raporu alınması halinde, ilerleyen tarihlerde yaşanabilecek adli bir olayda cumhuriyet savcısı tarafından yapılacak incelemede tüm bu kayıtlar ortaya çıkacaktır.

Usulsüz sağlık raporu tanzim eden hekim “Resmi Evrakta Sahtecilik”, raporu alan vatandaş ta “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyaniddiası ile yargılanabilir.

9-Hastanelerde tanzim edilen raporlardaki hatalı işaretlenen yerleri Aile Hekimleri veya başka hekimler düzeltebilirler mi?

Aile Hekimi sadece kendi yaptığı işlemlerdeki hataları düzeltebilir.

Yazım hataları, imza eksikliği, doldurulması gereken alanların doldurulmaması, kişi bilgilerinin hatalı olması gibi (karar hükmü hariç) eksikliklerin veya usul hatalarının bulunduğu durumlarda, raporu talep eden kişi veya kurum tarafından raporu tanzim eden sağlık hizmet sunucusuna, rapor iade edilir.

İlgili sağlık hizmet sunucusu, rapor iadesinin nedenlerini (karar hükmü hariç) değerlendirir, bir yanlışlık yapıldığını tespit ederse gereken düzeltmeyi yapar. Bu durumlar rapora itiraza ilişkin başvuru sayısına dahil edilmez. (Yani hastane tarafından kişiden tekrar muayene kaydı açtırması ve protokol alması talep edilemez)

10-Ehliyet için Sağlık Raporu geçerlilik süresi ne kadardır?

Sağlık raporunda kişinin durumuna özgü daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse düzenlenen sağlık raporu düzenlendiği tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerlidir. Söz konusu husus Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08/01/2016 tarihli ve 476.01-E.9 sayılı yazısında açıkça yer aldığı gibi, tanzim edilen standart sürücü olur raporlarının açıklamalar bölümünde de yer almaktadır.

Peki ehliyetlerin geçerlilik süresi nedir?

  1. Grup Ehliyetlerin geçerlilik süresi 5 yıl
  2. Grup Ehliyetlerin geçerlilik süresi 10 yıl

Bu sürelerin sonunda, sürücüler tekrar sağlık kontrolünden geçmek zorundadırlar

11-Tek gözü görmeyenler ehliyet alabilir mi?

Evet tek gözü görmeyen kişiler de Sürücü olabilirler. Bu kişiler Yönetmelikte “Monoküler” olarak tarif edilmekte olup, sadece Birinci grup sürücü belgesi sınıflarından sürücü belgesi alabilirler, ancak ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

Bu kişiler ilk muayene edildikleri hekim tarafından göz tabibine sevk edilirler ve son kararı göz tabipleri verir. Sürücü belgesi aldıktan sonra da her yıl doğrudan bir göz tabibine başvurarak sağlık muayenesinden geçmeleri ve sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Bu kişilerin, ilk önce Aile Hekimine veya başka bir hekime başvurmaları gerekmemektedir.

12-Ortopedik engeli olan kişiler Sürücü olabilirler mi?

Evet Ortopedik engeli olan kişiler de uygun şartları taşımaları halinde sürücü olabilirler. 

Bu kişilerin ilk muayeneleri, tabip veya uzman tabipler tarafından yapılarak, engellilik oranlarının tespiti için “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  söz konusu raporları vermeye yetkili hastanelere başvurmaları gerekmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye göre sürücü olabileceğine karar verilen kişi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunda, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir.

Söz konusu Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında ilgili branş uzmanı/uzmanları, makine mühendisi ve ihtiyaç duyulması halinde de bir elektrik mühendisi tarafından oluşturulur.

Kişinin hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği, aracın modifikasyonları  ve özel tertibat kod numarası tespit edilerek rapora yazılır. 

Kişiler, Engelli Sağlık Kurulu Raporu, ilk muayene raporu ve İl Sağlık Müdürlüğü Komisyonu kararının birlikte yer aldığı Sürücü Olur Sağlık Raporu ile kişi Sürücü Belgesi alabilmek için Sürücü Kursuna ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurabilirler.

13-18 yaş altı kişiler sürücü olur sağlık raporu nasıl alabilirler?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar” başlıklı 76ıncı maddesinde, sürücü belgesi alacak kişilerin;

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16 yaşını,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18 yaşını,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 yaşını (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21 yaşını,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını,

bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği‘nin 10. ve 11. maddeleri şu şekildedir;

Kurslara müracaat esasları
MADDE 10 – (Değişik: RG-5/12/2015-29553)
(1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
….
7) (Ek: RG-4/3/2014-28931) (Değişik: RG-7/3/2017-30000) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

Görüldüğü üzere, 16 yaşını bitirip, 17 yaşından gün alan kişilerin sürücü belgesi alma hakları bulunmaktadır. Bu kişilere, ilgili hekimler tarafından mevzuat uyarınca sağlık muayenesi yapılarak sürücü olur sağlık raporu verilebilir.

Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken husus, söz konusu yaş kısıtlamalarının SÜRÜCÜ KURSLARINA KAYIT GÜNÜ için geçerli şartlar olup, sağlık raporu için herhangi bir kısıtlama içermemektedir.

Somut bir örnek vermek gerekir ise;

1/07/2019 günü 16 yaşını tamamlayacak ve 17 yaşından gün alacak bir genç, söz konusu tarihten önce sürücü sağlık muayenesi ve sağlık raporu için hekime başvurma hakkı bulunmaktadır. (Sürücü olur sağlık raporunun geçerlilik süresinin 2 yıl olduğu göz önüne alındığında)

Ancak bu başvuru sırasında MUTLAK YANINDA VELİSİNİN BULUNMASI ve “Sürücü/Sürücü Adayı Tarafından Doldurulacak Beyan Formu” imza bölümüne VELİSİ İLE BİRLİKTE AYRI AYRI İMZA ATMALARI gerekmektedir.

14-Sürücü Belgesi (Ehliyet) için Sürücü Olur Sağlık Raporunda fotoğraf zorunlu mu?

Ehliyet için sağlık raporlarında fotoğraf bulunması zorunlu değildir.

30/09/2019 tarihinde yayımlanan “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” uyarınca, E-Rapor Sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fotoğraf yüklenme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

15-Sürücü Olur Sağlık Raporu, kağıt ortamda düzenlenebilir mi?

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 13/10/2019 tarih ve 75730711-719-288 sayılı E-Rapor Sistemi konulu yazıları uyarınca, Sağlık kurumlarında TÜM SAĞLIK RAPORLARININ 01/01/2020 tarihinden itibaren YALNIZCA elektronik ortamda tanzim edilmesiıslak imza ile tanzim edilen raporların ise kabul edilmemesi öngörülmektedir. (ilgili yazı için tıklayınız)

 

yeni sürücü belge sınıfları
    2020 yılında Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır. 01/01/2016’dan itibaren geçerli yeni sürücü belge sınıfları

 

2020 yılında Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır.  Ehliyet için sağlık raporu formu örneği EK-8 2020 – 1. sayfa

 

Ehliyet için sağlık raporu formu örneği 2020 EK-8 2. sayfa

Kaynaklar:
http://www.shgm.saglik.gov.tr/TR,25678/saglik-raporlarina-iliskin-usul-ve-esaslar-bolge-hakem-hastaneleri-guncellendi.html

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-86825/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi.html

http://www.ailehekimihukuku.com/?p=629 

http://hekimsel.com/hukuki-konular/surucu-olur-raporlari-ile-ilgili-bilgiler/ 

http://hekimsel.com/hukuki-konular/ehliyet-icin-saglik-raporu-nereden-ve-nasil-alinir/