Sporcu Öğrenci Lisansları sorun olmaya devam ediyor

Güncelleme (24/11/2022): Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul kulüplerinde çoğu branşta artık her yıl sağlık raporu zorunluluğu yok. 11/10/2022 tarihinde okul sporları lisans sorunu giderildi. Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği ile  sporcu lisanslarında birçok kolaylık getirilmiş idi. Ancak, söz konusu kolaylıklar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetleri için henüz geçerli değil. Bu nedenle, Sporcu Öğrenci Lisansları sorun olmaya devam ediyor. Öğrencilerin, başta satranç olmak üzere birçok spor faaliyeti için Sporcu Öğrenci Lisansları alırken her yıl sağlık muayenesinden geçmeleri ve sağlık raporu almaları gerekiyor.

Sporcu Öğrenci Lisansları sorun olmaya devam ediyor

Artık, okul sporları kapsamındaki çoğu spor faaliyeti için her yıl doktora gidip sağlık raporu alma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece İLK kez sporcu lisansı çıkarılması için sağlık muayenesi ve sağlık raporu gerekiyor.

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde 11/10/2022 tarihinde yapılan değişiklik ile bu fark giderildi.

Ayrıntılı bilgi Okul sporları lisans sorunu giderildi başlıklı yazımda

“Sporcu lisans yönetmeliği ile gelen yenilikler” başlıklı yazımda, 14/12/2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği ile,  tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde “Sağlık Raporu” şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildiğini paylaşmış idim.

Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan söz konusu yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetler için geçerli değildir.

Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği, okullardaki spor faaliyetlerini kapsamıyor

Sporcu Öğrenci Lisansları sorun olmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında, okullar arası spor yarışmalarının yürütülmesi, beden eğitimi ve spor çalışmalarını yapacak kişiler ile spor faaliyetlerine katılacaklarla ilgili usul ve esaslar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.

Yönetmeliğin 15inci maddesi uyarınca, Sporcu Öğrenci Lisansı için her yıl sağlık muayenesi ve sağlık raporu zorunluluğu devam etmektedir.

Lisans
MADDE 15 – (1) Sporcu öğrenci lisansları, okul müdürlüğünce Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden düzenlenir.
(2) Lisans çıkarmak için; öğrenci belgesi, sağlık izin belgesi, veli izin belgesi, T.C. kimlik numarası beyanı ile fotoğraf istenir.
(3) Lisans, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresince geçerlidir.
(4) Öğrenci, yarışacağı spor dalına ek olarak atletizm ve/veya satranç spor dallarını seçebilir, yarışmalarına katılabilir.
(5) Futbol ile futsal lisansları ayrı çıkarılır. Futbol yarışmalarında oynayan sporcu öğrenci, futsal yarışmalarında; futsal yarışmalarında oynayan sporcu öğrenci futbol yarışmalarında oynayamaz.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
h) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
m) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenciler için düzenlenen belgeyi,
ö) Sağlık izin belgesi: Öğrencinin lisans veya sporcu oyun kartı çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösterir yetkili kurum veya kişiden alınmış belgeyi,
r) Spor kulübü: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
u) Veli izin belgesi: Öğrencinin lisans veya sporcu oyun kartı çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sakınca olmadığına dair öğrenci velisince izin verildiğini gösterir belgeyi,

Okul spor yarışmalarında istenen belgeler
MADDE 14 – (1) Okul spor yarışmalarına katılım için aşağıda belirtilen belgeler istenir;
a) Sporcu öğrenci lisansı,

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce birlikte hazırlanmakta olup, 27. maddesi gereğinde koordinasyon içerisinde uygulanması gerekmektedir.

İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 27 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanan bu Yönetmelik koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde uygulanır.

Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Peki çözüm ne?

Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının bir araya gelerek, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği ‘ni Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği  ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Okullardaki satranç ve futbol kulüpleri için sağlık raporu zorunlu mu?

Satranç
Okullardaki satranç kulüpleri için sağlık raporu zorunluluğu devam ediyor

Maalesef, okullardaki satranç ve futbol kulüpleri için sağlık raporu zorunluluğu şimdilik devam ediyor. “Sporcu lisans vize ve transfer yönetmeliği sonrası satranç için sağlık raporu” ve “Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek” başlıklı yazılarım, okul dışı spor kulüpleri için geçerlidir.