İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde

Son güncelleme tarihi 03/03/2020

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde. İlk kez sporcu lisansı çıkarılırken veya var olan lisansın yenilenme işlemleri, sağlık muayenesine sevk ve başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi ve Sağlık Bakanlığı E-Rapor / E-Sporcu Raporu sistemleri aracılığı ile yapılmaya başladı. Sporcu Lisans İşlemleri nin E-Devlet Siteminde olması ne kolaylıklar sağlayacak?

Spor Yapabilir Raporları SADECE Lisanslı Sporcular için gereklidir.

LİSANSLI SPOR yapacak sporcuların Sağlık Muayenesi ve Sağlık Raporu amacıyla hekimlere gönderilmesi gerekmekte olup, lisans harici spor faaliyetleri için kişilerin sağlık muayenesine ve sağlık raporuna zorlanmaları SUÇTUR.

Spor Yapabilir Sağlık Raporlarının SADECE LİSANSLI Sporcular için geçerli olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının yazıları ve ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Vize işlemleri için artık sağlık raporu zorunlu değil

14/12/2019 tarih ve30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği  ile, her yıl sağlık muayenesi ve sağlık raporu zorunluluğu kaldırılmıştır. (Ayrıntılı bilgi için Sporcu lisans yönetmeliği ile gelen yenilikler başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz)

Vize işlemleri

MADDE 11 – (1) Sporcunun, ilgili sezonda spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesi için lisansını vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(3) Vize şartları, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;

a) Sezon tarihine,

b) Ücrete ilişkin hususlara,

c) Özel sağlık şartlarına,

yer verilmesi zorunludur.

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde

Sporcu Lisans Sağlık Raporları da artık E-Rapor Sistemi üzerinden elektronik ortamda tanzim edilmektedir. Tanzim edilen sağlık raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi üzerinden ilgili kişiler tarafından görülebilmektedir. Ayrıca, Sporcular/velileri kendi E-Devlet Kapısı hesapları ile Spor Bilgi Sistemi’ne erişmeleri mümkündür.

Sporda Dijital Dönüşüm çerçevesinde SPOR BİLGİ SİSTEMİ projesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet alanları ve hizmetleri kapsamındaki tüm iş süreçlerinin geliştirilecek yazılımlarla bilgi teknolojileri ortamına aktarılması sağlanmaktadır.

Spor Bilgi Sistemi ile, spor camiasına ve ilgi duyan kişilerde farkındalık oluşturarak onlara doğru, tutarlı, güvenli ve hızlı bir şekilde kamu hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla;
İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı,
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü,
ile web servis entegrasyonu sağlanarak veri doğrulaması ve bütünlüğü sağlanmaktadır.

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde
Spor Bilgi Sistemi
Spor Bilgi Sistemi

Raporların elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından erişilebilir olması nedeniyle, sporculara tanzim edilmiş Spor Yapabilir Sağlık Raporlarının kağıt ortamda çıktısının verilme zorunluluğu da kalmamıştır.

Eğer sporcuya aynı yıl içerisinde sağlık raporu tanzim edilmiş ise, ilgili kişi ve kurumlar tarafından Spor Bilgi Sistemi üzerinden kontrollerin yapılmadan sporcuları sağlık muayenesine yönlendirmeleri uygun değildir.

Öte yandan, sporcu veya velisi, kendi E Devlet Kapısı hesabı ile daha önce tanzim edilmiş olan sağlık raporuna ulaşma ve çıktısını alma imkanı bulunmaktadır.

Okul Sporları Modülü Kullanım Kılavuzu Yayınlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Portalında “Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü kullanım kılavuzu yayınlanmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı lisans işlemleri bu hafta içerisinde aktif hale getirilecektir.” duyurusu ile Okul Sporları Modülü Kullanım Kılavuzu yayımlanmıştır.

Ancak, söz konusu kılavuzun Lisans İşlemleri- 10. Madde (sayfa 30) yer verilen;

Sağlık raporu bilgisi de Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği ya da hastanelerden alınması durumunda kullanıcıya ekranda gösterilecektir. Sağlık Bakanlığından gelen raporun olması lisans çıkartması için yeterli değildir. Okulların “Spor Yapabilir” açıklamasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

şeklindeki ifade, Sağlık Bakanlığı Yönergesine aykırı olup düzeltilmesi gereklidir.

Ortak hükümler
MADDE 42-

Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında başka bir formatta rapor düzenlenemez. Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur. Rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

Ferdi Spor Lisansları

Ferdi Spor Lisansları için de başvurular E-Devlet sistemi bünyesindeki E-Lisans sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır. (Sisteme erişim için tıklayınız)

Sisteme E-Devlet şifresi ile girilebilmektedir. Sağ üst köşedeki link ile giriş yapabilirsiniz
Sisteme E-Devlet şifresi ile girilebilmektedir. Sağ üst köşedeki link ile giriş yapabilirsiniz
Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde - Yeni Lisans Başvurusu
Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde – Yeni Lisans Başvurusu
Bu aşamada, çocuklarımız adlarına da işlem yapabilmekteyiz
Bu aşamada, çocuklarımız adlarına da işlem yapabilmekteyiz
Bu aşamada, eğer kayıtlı olduğunuz Aile Hekimi veya Aile Hekimi tarafından sevk edilen hastanedeki uzman hekim tarafından Sağlık Bakanlığı E-Rapor sistemi üzerinde sağlık raporunun tanzim edilmiş olması gerekmektedir. Sistemde rapor bulunmaması durumunda bu hata mesajı alınmaktadır.
Sağlık Bakanlığı E-Rapor Sistemi
Sağlık Bakanlığı E-Rapor Sistemi. Söz konusu sistem kişilere KAYILI oldukları Aile Hekimleri tarafından rapor tanzimi ve sevk işlemi yapılabilmektedir. Devlet hastanelerinde görev yapan uzman hekimler veya sağlık kurulları tarafından Aile Hekimi tarafından sevk yapılsın veya yapılmasın sağlık raporu tanzim edilebilmektedir. Aile Hekimleri tarafından sevk edilen kişilere ya hastanedeki uzman hekim tarafından TEK TABİP Raporu tanzim edilecek veya SAĞLIK KURULUNA SEVK edilecektir. Uzman hekimler tarafından muayene sonucunda kişilerin kayıtlı oldukları Aile Hekimlerine son raporu vermek üzere geri gönderilmeleri şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.
Eğer Sağlık Bakanlığı E-Rapor Sistemi’nde tanzim edilmiş bir rapor mevcut ise bu aşamaya ulaşılarak ve spor federasyonu seçimine izin vermekte
Sisteme fotoğraf yüklemeden önce cep telefonunuzun kamerasının çözünürlüğünü düşürmeyi unutmayınız. Yüksek çözünürlük ve boyuttaki fotoğraflar sistem tarafından kabul edilmemektedir.

Söz konusu sistemler ile başvuru yapılması, kişilerin istedikleri sporu yapma haklarına sahip olduklarını göstermemektedir. Kişiler, sağlık durumlarının yapmak istedikleri spora uygun olup olmadığının hekimler tarafından değerlendirilmesi sonucunda spor yapma hakkına sahip olabileceklerdir.

Bazı sporlar doğaları gereği yaralanma riski taşımakta, bazıları da ağır efor gereksinimi taşımaktadırlar. Bu sporları yapacak kişilerin sağlık kontrollerinin Birinci Basamakta Aile Hekimliği’nde yapılması mümkün olmayıp, başta Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları olmak üzere birçok branşta kontrol edilmeleri gerekmektedir.

Spor risk ve efor çizelgesi
Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde: Spor risk ve efor çizelgesi

Spor amaçlı sağlık muayeneleri ve raporları hakkında diğer yazılarımız için tıklayınız

2 Yorum

  1. Ali Ali 08/07/2019

    Spor lisansı için sporcu sağlık raporu düzenlenmesi işleminin yılda bir kez olmasından kasıt tam olarak nedir? Ocak-2019 – Aralık 2019 arası mı yoksa örneğin spor lisansı mevcut öğrenciler için Eylül 2018- Haziran 2019 gibi öğrenim dönemi mi kastettiğiniz?

    • FatErdo FatErdo 02/09/2020

      Her Ferderasyon’un sezon başlangıç ve bitiş tarihleri farklıdır. Sporcu Lisanslarının ilk çıkartılma işlemine “Tescil”, her yıl geçerlilik tarihinin yenilenme işlemine “Vize” denilmektedir. Tescillerde sağlık raporu %95 istenmektedir. Sağlık raporu lisansın geçerli olabilmesi için her yıl (her sezon) yapılması zorunlu olan vize işlemlerinde de istenmekteydi. “Spor lisansı için sporcu sağlık raporu düzenlenmesi işleminin yılda bir kez olmasından kasıt” buydu. Fakat 2020 Temmuz Ayından itibaren yayınlanan talimatlar doğrultusunda 57 Federasyondan sadece iki Federasyon vize işlemleri için sağlık raporunu istemektedir. Geriye Kalan 55 Federasyon vize işlemlerinde sağlık beyanı istemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.