Şiddet olaylarında Emniyetin sağlık kurumlarına gelerek ifade alması

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda 04/04/2015 tarihinde yapılan değişiklik ile, Kanun’un 15. maddesine “Polis; mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”  hükmü eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme doğrultusunda,Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi” adı altında 81 ilimizde  suç ve kolluk birimi ayrımı gözetilmeksizin müşteki, mağdur veya tanık ifadeleri talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde alınabilmektedir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 17/05/2017 tarih ve E.7559 sayılı “Beyaz Kod Uygulaması hk” konulu yazılarında da, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında bundan sonra gerçekleşecek şiddet vakaları sonrasında,şiddet mağduru personeli adli soruşturma işlemleri için karakola göndermek yerine emniyet birimlerinin anılan yasal gerekçe hatırlatılarak sağlık kuruluşuna davet edilmesi;görev yerini terk nedeniyle mağduriyetin daha da artmasına sebep olunmaması yönünde bağlı sağlık kurumlarına talimat verilmiştir.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il Sağlık Müdürlüğü’ne bu yönde henüz herhangi bir yazılı bilgi ve talimat verilmemiştir.