Seyyar Sandık Sağlık Raporu

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, oy kullanmaları için Seyyar Sandık uygulaması bulunuyor. Seyyar Sandık Sağlık Raporu nereden nasıl alınır

Sandık Kurulu nedir

Seçim Sandık Kurulu, bir başkan ile 6 asıl ve 6 yedek üyeden kurulur. Sandık kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçede görev yapan kamu görevlileri arasından seçilir. Diğer 6 üye de, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti temsilcileri arasından yine ilçe seçim kurulu başkanı tarafından seçilir

Seyyar Sandık nedir

Seyyar sandık nedir
Seyyar Sandık

Yatağa bağlı vatandaşların muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için evlerine getirilen oy sandığıdır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 13.03.2023 tarihli, 2023/100 sayılı kararının ekindeki “Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları” başlıklı 140/1 sayılı Genelgesi ve 15.03.2023 tarihli ve 2023/130 sayılı kararı ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de Seyyar Sandık uygulamasını başlatıyor.

Madde 14 – (Değişik: 17/5/1979-2234/1 md.)

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

17. (Ek: 13/3/2018-7102/2 md.)  Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
YSK 2023/130
YSK 2023/130 -1
YSK 2023/130
02- YSK 2023/130
YSK 2023/130
03 -YSK 2023/130

Seyyar sandıkta oy kullanmak için ne yapmalıyım

Yatağa bağımlı olan seçmenin bir yakını,

-“Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”,

-yatağa bağımlı kişinin kimlik fotokopisi ve

-Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına veya bağlı bulunduğu muhtarlığa başvurmalı.

Seyyar sandık kurulu talep formu nereden alınır

www.ysk.gov.tr internet adresinden veya ilçe seçim kurulundan Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu temin ediliyor

T.C Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seyyar Sandık Talep Formu
T.C Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seyyar Sandık Talep Formu

Seyyar Sandık İçin Sağlık Raporu nereden nasıl alınır

Yatağa bağımlı kişilerin seyyar sandık uygulaması hizmetinden faydalanmaları için sağlık raporuna ihtiyaçları bulunuyor. Söz konusu raporun resmi ismi, Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporudur. Bu rapor, kişinin kayıtlı olduğu Aile Hekimi tarafından veriliyor.

Aile Hekimi; yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, bağımlılığın kalıcı olup olmadığı ve bağımlılığın süresini raporda belirtiyor. Ayrıca, kişinin başka kronik hastalıkları var ise raporun Tıbbi Gerekçeler bölümünde de not olarak yer veriyor.

Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu hangi özellikleri taşımalı

Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu örneği
Seyyar Sandık Sağlık Raporu – Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu örneği

Raporun taşıması gereken özellikle şunlardır:

  1. Rapor, https://erapor.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı e-Rapor sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlemeli. Kağıt ortamda başka isim altındaki raporlar geçerli değil
  2. Görme ve işitme engeli olan seçmenlere SADECE bu engelleri varsa Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu düzenlenmiyor
  3. Raporlar, elektronik imza ile imzalanarak e-Rapor sistemi üzerinden çıktısı alınarak vatandaşa veriliyor. Raporun ıslak imzalı olmasına gerek yok. Raporun, elektronik imzalı ve barkotlu şekilde düzenlenmesi ve tereddüt halinde barkod kontrolünün ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılması gerekiyor
  4. Yatağa bağımlılığın tıbbi gerekçesi belirtilmesi gerekiyor.
  5. Rapor, sadece yatağa bağımlı olup seçim sandığının konulacağı yere (okul, kahvehane, vb) gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için düzenleniyor
Sağlık Bakanlığı Genelge 2023-04
01 – Sağlık Bakanlığı Genelge 2023-04
Sağlık Bakanlığı Genelge 2023-04
02 – Sağlık Bakanlığı Genelge 2023-04

Seyyar sandıkta oy kullanmak için Seyyar Sandık Sağlık Raporu almak zorunlu mu

Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden sağlık raporu talep edilmeyecek

Görme ve işitme engeli olan seçmenler seyyar sandıktan faydalanabilir mi

Seyyar sandık uygulamasından, görme ve işitme engeli olan seçmenler faydalanamıyor

Tüm engelli seçmenler seyyar sandık uygulamasından faydalanabilir mi

Sadece yatağa bağımlı seçmenler, seyyar sandık uygulamasından faydalanabiliyor.

Körler, felçliler veya bu gibi bedeni engellilikleri açıkça belli olanlar,

seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin,

akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez. (298 sayılı kanun M.93)

Ayrıca, oy verme sırasında bebeler, hastalar ve engelliler bekletilmezler. (298 sayılı kanun M.90)

Köy ve beldelerde oturanlar Seyyar Sandık uygulamasından faydalanabilir mi

Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler seyyar sandık uygulamasından faydalanamıyor.

Ayrıca, 6360 sayılı Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler, seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamıyorlar. ( YSK, 15.03.2023 tarihli ve 2023/130 sayılı kararı )

Uygulama ile ilgili takvim nedir

Yüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 15.03.2023 tarihli ve 2023/130 sayılı kararı ile uygulama takviminin ayrıntılarını belirledi.

20 Mart 2023 Pazartesi saat 08:00 – 2 Nisan 2023 Pazar saat 17:00;

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya,

ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması (298/14-17).

Bu başvuruda; “Seyyar sandık kurulu talep formu” ile birlikte “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.

Ancak, bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenler ile,

Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaatları halinde yeniden sağlık raporu istenmez.”

17 Nisan 2023 Pazartesi;

  • İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma,
  • hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi,
  • ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına başlanması.

Seyyar Sandık Sağlık Raporu konusu ile ilgili diğer yazılar

E-Raporlar Artık E-Devlet Kapısında

Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır

65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi