İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SABİM’e yapılan sağlık çalışanları hakkındaki soyut şikayetler

Last updated on 19/10/2019

SABİM aracılığı ile sağlık çalışanları hakkında yapılan asılsız ve soyut şikayetler karşısında çalışanların hukuki hakları nelerdir?

Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedeflerinden birisi olup, Bakanlığımızca bu çerçevede,
sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik  bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin birisi de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanması konulu 2012/23 sayılı Genelgesi‘dir.

Genelge’nin 8inci maddesi c fıkrası şu şekildedir:

“SABİM’e  yapılan  sağlık  çalışanları  hakkındaki  şikayetler,  başvuruların  ancak  % 4’ünü oluşturmaktadır. SABİM’e ve hasta hakları birimine yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikâyetler, öncelikle  SABİM’den  sorumlu  il  sağlık  müdür  yardımcısı  ve  hasta  haklarından sorumlu başhekim yardımcısı  tarafından  ön  değerlendirmeye  tabi  tutulacak,  genel  ve soyut nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır.”

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmeden tarafınıza yansıtılan usulsüz hakkında, idareye Bakanlığımızın söz konusu Genelge’sini hatırlatmanız tavsiye olunur.

Ayrıca yapılan usulsüz şikayette, Türk Ceza Kanunu’nda tarif edilen suçlara yönelik iftiralar da yer alabilmektedir.

İftira suçu, hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir (TCK m.267). Yani, fail masum olduğunu bildiği bir kişiye suç atmaktadır. İftira suçunun oluşumu için iftira atanın özel bir kast ile hareket etmesi gerekir. Fail, mağdurun bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz kalmasını veya mağdur hakkında idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için hukuka aykırı bir fiil isnat etmelidir.

Ayrıca, 4483 sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 15inci maddesi şu şekildedir:
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir.
 Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.

Görüldüğü üzere, kamu görevlisinin asılsız bir şikayete maruz kalması halinde Cumhuriyet savcılığınca ilgili kişi hakkında kendiliğinden soruşturma yapılacak; öte yandan kamu görevlisi de bu konuda şikayette bulunabilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm hususların değerlendirilmesi üzere kamu görevlisinin maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.