Okul sporları lisans sorunu giderildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul kulüplerinde çoğu branşta artık her yıl sağlık raporu zorunluluğu yok. 11/10/2022 tarihinde okul sporları lisans sorunu giderildi.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki sporcu lisans sorunu ne idi

Okul sporları lisans sorunu giderildi - Artık çoğu spor dalında her yıl sağlık raporu zorunluluğu yok
Artık çoğu spor dalında her yıl sağlık raporu zorunluluğu yok

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı spor kulüplerinde spor yapan sporcuların, lisans yenileme için sağlık raporu almalarına gerek yok. Ancak, okul kulüplerinde spor yapan öğrencilerin her yıl rapor almaları gerekiyordu.

Örneğin, X futbol kulübünde futbol sporu yapan bir sporcu, İLK kez sporcu lisansı çıkartırken sağlık muayenesi oluyor. Ertesi yıllarda lisans yenileme için sağlık raporu gerekmiyordu. Ancak, aynı öğrenci öğrenim gördüğü lisenin futbol kulübünde lisans yenilemek için her yıl sağlık raporu almak zorunda idi.

Okul sporları lisans sorunu giderildi

Artık, çoğu spor faaliyeti için her yıl doktora gidip sağlık raporu alma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece İLK kez sporcu lisansı çıkarılması için sağlık muayenesi ve sağlık raporu gerekiyor.

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde 11/10/2022 tarihinde yapılan değişiklik ile bu fark giderildi.

Hangi spor branşlarında her yıl sağlık raporu gerekiyor

Tabloda da görüleceği üzere, öğrenci HERHANGİ BİR SPOR DALI İÇİN spor yapabilir sağlık raporu aldıktan sonra, sonraki yıllarda lisans yenileme için SAĞLIK BEYANI yeterli oluyor. Ayrıca, herhangi bir spor dalı için rapor aldıktan sonra, bu rapor başka spor dalları için de geçerli oluyor.

Ancak; 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında, sadece Sağlık Beyanı gerektiren spor dallarında (Bilardo, Bocce, Bowling, Dart ve Satranç) ilk defa lisans oluşturduğu takdirde,

sonraki sezonlarda yine aynı spor dallarında Sağlık Beyanı ile lisans oluşturabilecektir.

Başka bir deyiş ile, 2022-2023 yılında sadece sağlık BEYANI ile Bilardo spor lisansı alan bir sporcu, ertesi yıl Sağlık Raporu gerektiren Atletizm sporu için beyan ile sporcu lisansı alamıyor.

Tabloya, https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/ adresinden erişilebiliyor

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Lisans İşlemlerinde Uygulanacak Sağlık İzin Belgesi Bildirim Tablosu giriş
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Lisans İşlemlerinde Uygulanacak Sağlık İzin Belgesi Bildirim Tablosu
Okul sporları lisans sorunu giderildi -Hangi spor branşlarında her yıl sağlık raporu gerekiyor
Okul sporları lisans sorunu giderildi -Hangi spor branşlarında her yıl sağlık raporu gerekiyor

Spor Yapabilir Raporları SADECE Lisanslı Sporcular için gerekli

Sadece LİSANSLI SPOR yapacak sporcuların Sağlık Muayenesi ve Sağlık Raporu amacıyla hekimlere gönderilmesi gerekiyor. Lisans harici spor faaliyetleri için kişilerin sağlık muayenesine ve sağlık raporuna zorlanmaları SUÇTUR.

Sağlık Raporları, kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi veya hastanelerde görev yapan hekimler tarafından veriliyor. Raporlar, E-Sporcu Raporu sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmek zorunda.

Kişi, kayıtlı olduğu aile hekimine yaptığı başvuru sonrasında gerek görülür ise uzman hekime sevk edilir. İlgili uzman hekim tarafından olumlu rapor verildikten sonra, aile hekimine geri dönmeye gerek yok

Sağlık raporlarının kağıt çıktısı verilmiyor

Hekimler tarafından sağlık raporları E-Rapor sisteminde elektronik ortamda dolduruluyor. Bu raporlar, ilgili okul yetkilileri tarafından sistem üzerinden görülüyor

Sporcu Lisansı Sağlık Raporunda “Spor Yapabilir” açıklaması yer almaz

Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü kullanım kılavuzunda,

sağlık raporunda “Spor Yapabilir” ibaresinin yer alması gerektiği şeklinde HATALI bir bilgi yer almaktadır.

Konu, Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge uyarınca, Rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

Ortak hükümler
MADDE 44

(3) Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak
sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında
başka bir formatta rapor düzenlenemez. Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar
hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre
içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur. Rapor formatında belirtilen
ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

Sağlık Raporunda başvuruya özel ifade istenemez.
Sağlık Raporunda başvuruya özel ifade istenemez.

Ortak hükümler
MADDE 44

(3) Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak
sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında
başka bir formatta rapor düzenlenemez. Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar
hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre
içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur. Rapor formatında belirtilen
ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez

Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Konu ile ilgili yazılar:

Sporcu Öğrenci Lisansları sorun olmaya devam ediyor

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde

Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek

Hangi sporlar için sağlık raporu