İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kronik Hastalık Durum Belgesi Nasıl Alınır

Son güncelleme tarihi 09/06/2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından, COVID-19 hastalığı için Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılması öngörülmüştür. Peki, Kronik Hastalık Durum Belgesi nasıl alınır ?

Kronik Hastalık Durum Belgesi Nedir?

Medyada, ” Kronik Hastalık Durum Belgesi ” olarak kısaca adlandırılan belgenin resmi ismi, “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”dir.

Söz konusu belge E Nabız Sisteminde ise, “Covid 19 (Kronik Risk Durum Raporu)” olarak adlandırılmaktadır.

Bilindiği üzere, 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı
tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genelge hükmüne göre; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık
Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda
bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda; COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar Sağlık Bakanlığı tarından belirlenmiştir.

Halen immünsüpressif tedavi alanlar,

Metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,

Kornea nakli hariç solid organ nakli,

Kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,

Kronik obstrüktif (KOAH) veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,

İnsüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati)

İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,

Komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği),

Dekompanse kalp yetmezliği,

Akut koroner sendrom geçiren hastalar,

Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,

Serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar listesi: 05/06/2020 tarih ve 403.01.99-E.1187 sayılı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” konulu yazısı

01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, E Nabız Sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.

Kapsam dahilindeki tüm vatandaşlara SMS ile bildirim yapılmıştır

Sağlık Bakanlığı tarafından, “Kronik Risk Durum Raporu” ile ilgili olarak vatandaşlarımıza kişiye özel SMS bildirimi yapılmıştır.

02/06/2020 tarihli E Nabız duyurusu
Kronik Hastalık Durum Belgesi Nasıl Alınır – 02/06/2020 tarihli E Nabız duyurusu

SMS alan vatandaşlarımız, E Nabız hesaplarına girerek Covid 19 (Kronik Risk Durum Raporu) sekmesinden raporunu indirebilir veya cep telefonlarına gönderilen SMS’te bulunan linke tıklayarak T.C Kimlik numarası ve kodu girerek raporu cep telefonlarına indirebilirler.

SMS bildirimi henüz ulaşmamış vatandaşlarımız ise, E Nabız hesaplarındaki Covid 19 (Kronik Risk Durum Raporu) sekmesinden raporlarını indirebilirler.

Kronik Hastalık Durum Belgesi için Aile Hekimine başvurulması söz konusu DEĞİLDİR

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, 02/06/2020 tarih ve 403.99-E.1183 sayılı yazıda, E Nabız sistemi üzerinden rapor alamayan kişilerin, Aile Hekimlerine başvurmaları yönünde hukuki ve teknik yönden hatalı bir ifade kullanılmıştı.

Söz konusu hatalı ifade, 05/06/2020 tarih ve 403.01.99-E.1187 sayılı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” konulu yazı ile düzeltilmiştir.

Söz konusu yazı ile, söz konusu belgenin 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren SADECE E Nabız
sistemi üzerinden temin edeceği, herhangi bir tereddütte neden olmayacak şekilde belirtilmiştir.

Kronik Hastalık Listesinde yer verilen hastalığı bulunan kişiler, yine rapor alamazlar ise ne yapmalılar

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, listede yer verilen hastalıklardan müzdarip olan kişilere, E Nabız sistemi üzerinden OTOMATİK olarak rapor düzenlenmektedir.

Sistem, rapor düzenlerken kayıtlarınızdaki hastalıkları kontrol ederek rapor düzenlemektedir. Eğer, listedeki hastalıkların birisini taşımanıza rağmen, rapor alamıyor iseniz sistemdeki hastalıklarınızı kontrol etmeniz gerekmektedir.

Eğer, herhangi bir neden ile hastalığınıza ilgili kayıt istemde bulunmuyor ise hatanın düzeltilmesi için başvuru yapmanız gerekmektedir.

E Nabız Sisteminde kronik hastalık kaydım yok ise ne yapmalıyım

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 17/05/2019 tarih ve 020-546 sayılı “Sehven Hatalı Kaydedilen Tanıların Düzeltilmesi” konulu yazıları ekinde gönderilen, “Hatalı Tanı Girişlerinde Uygulanacak İş ve İşlemler Metodoloji” başlıklı talimatlar gereğince başvuru yapılması gerekmektedir.

Hastaların, kronik hastalıkları ile ilgili ellerinde daha önce tanıyı koyan, tedaviyi düzenleyen ve takibi yapan HASTANE tarafından tanzim edilen rapor/epikriz veya benzeri belgeler bulunan kişilerin ellerinde, durumlarını ispatlar resmi evrak zaten bulunuyor demektir.

Bu kişilerin, daha önce tanıyı koyan, tedaviyi düzenleyen ve takibi yapan HASTANE ve ilgili il sağlık müdürlüğüne telefon ile ulaşmasını tavsiye ediyoruz.

Elinizde bulunan raporların tarih ve sayıları kontrol edilerek, E Nabız hesabına ilgili tanının gönderilmesini talep edebilirsiniz.

E Nabız hesabım yok. Nasıl E Nabız hesabı açabilirim

Eğer E Devlet şifreniz var ise, E Devlet sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı – E Nabız sistemine girerek hesabınızı açabilirsiniz.

Nasıl E Nabız hesabı açabilirim

E Devlet şifreniz yok ise, PTT’ye başvurarak şifre alabilirsiniz. Mobil imzanız, Elektronik İmzanız veya İnternet Bankacılığı hesabınız var ise, bunlar aracılığı ile de E Devlet girişi yaparak E Nabız hesabınızı açabilirsiniz.

Eğer akıllı kart okuyucunuz ve Yeni T.C Kimlik Kartınız var ise başka bir şeye gerek kalmadan E Devlet girişi yapabilirsiniz. (Yeni T.C Kimlik kartı ile E Devlet girişi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

E Nabız Hesabına giriş nasıl yapılır

E Nabız girişi: Arama çubuğu ile aratarak
E Nabız girişi: Arama çubuğu ile aratarak
E Nabız girişi: Kurumlar sekmesi ile giriş
E Nabız girişi: Kurumlar sekmesi ile giriş
E Nabız girişi: Kurumlar sekmesi ile giriş
E Nabız girişi: Kurumlar sekmesi ile giriş
E Nabız girişi
E Nabız girişi

E Nabız Hesabından Kronik Hastalık Durum Belgesi Nasıl Alınır

E Nabız Kronik Hastalık Durum Belgesi - Covid 19 Kronik Risk Durum Raporu
E Nabız Kronik Hastalık Durum Belgesi – Covid 19 Kronik Risk Durum Raporu
E Nabız Kronik Hastalık Durum Belgesi - Covid 19 Kronik Risk Durum Raporu - Kronik Hastalıklarım
E Nabız Kronik Hastalık Durum Belgesi – Covid 19 Kronik Risk Durum Raporu – Kronik Hastalıklarım

Eğer bu aşamada rapor alamıyor iseniz, sistemdeki hastalık tanılarınızı kontrol etmeniz gerekmektedir

Covid 19 Kronik Risk Durum Raporu - Kronik Hastalıklarım - Hastalık tanılarını kontrol etme
Covid 19 Kronik Risk Durum Raporu – Kronik Hastalıklarım – Hastalık tanılarını kontrol etme

Eğer, elinizdeki rapor/epikrizdeki tanılar bu listede görünmüyor ise, yukarıda da bahsettiğim gibi ilgili sağlık kurumu ve il sağlık müdürlüğüne ulaşmanız gerekmektedir.

Bu aşamada, Aile Hekiminizin elinizdeki rapor/epikrizi onaylama veya Covid 19 Kronik Risk Durum Raporu tanzim etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Konu ile ilgili basında çıkan doğru haberler

http://www.gazetevatan.com/kamu-kurumlarina-yeni-idari-izin-genelgesi-gonderildi-covid-19-i-1322876-calisma-hayati/

https://www.medimagazin.com.tr/hekim//tr-aile-hekimlerini-zora-sokan-uygulama-iptal-idari-izin-belgesi-sadece-e-nabizdan-alinacak-2-681-89494.html

https://www.memurlar.net/haber/909430/idari-izne-esas-kronik-hastaliklar-icin-yeni-genelge.html

10 Yorum

 1. Talip Talip 08/06/2020

  Kronik hastalığı E-Nabız’da çıkmayanların hastalıklarını aile hekiminden teyit ederek çalıştığı kuruma verenler idari idari izinli sayılır diye E-Nabız sisteminde belirtiliyor denmesine rağmen doktor raporumu kurumum kabul etmiyor

 2. Nihal Nihal 08/06/2020

  Geçirdiğim kalp krizi sonrasında düzenli olarak raporlu ilaç kullanmama ve ilaç raporlarımın yenilendiği “Ziyaretlerim” sekmesi altında birden fazla yerde I25.0, I25.9 gibi ıcd kodları “tanı” sekmesinde GÖRÜNMESİNE rağmen rapor alamıyorum

 3. Ayşen Ayşen 09/06/2020

  Kronik hastalıklar içerisinde sayılan ımmun süpressif tedavi alan hastalıklar kategorisinde hastalığım (sistemik lüpüs eritamatozus) olup, devamlı kullandığım ilaçlarım olmasına rağmen, E-Nabız a girdiğimde kronik rahatsızlığınız yoktur yazısı çıkıyor. Ve dolayısıyla covid19 idari izin belgesi oluşturamıyorum.
  Bu konuda bizleri en kısa zamanda aydınlatmanızı rica ediyorum.
  Risk yüzünden ise gitmek istemiyorum. Ama bu durumda izinli sayılmayacak isem nasıl bir yol izlemeliyim? Acil olarak çözüm bulunmasını rica ediyorum.

 4. Esma Esma 09/06/2020

  2017 yılından beri astım hastasıyım. Nasıl kronik olmadığıma dair karar veriyor E-Nabız. İlaç raporum var, tanılarım var, fakat E-Nabızda son 2 yıl baz alınıp kronik rahatsızlığınız yok diyor.

 5. Hakan Hakan 09/06/2020

  9 yıldır hipertansiyon ve 2 ay önce gizli şeker teşhisi koyuldu sürekli kullandığım ilaçlarım var fakat e nabız sitesinde kronik rahatsızlığım görünmüyor ve idari izinden faydalanamıyorum

 6. nalan nalan 09/06/2020

  Babamın J44.9 kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH en az 2 yıldır olmasına rağmen covid19 risk durum raporunda; “kronik hastalığınız bulunmamaktadır.” deniyor.
  Hastalığı risk grubundadır ama e nabızda ben karekodlu raporu alamıyor.

 7. nedim nedim 09/06/2020

  Diyabet ve buna bağlı gelişen Stentli koroner Arter Hastalığım var, e nabızda hastalıklarım bölümünde görünüyor ama raporlar bölümünde görünmüyor.
  08.06.2020 tarihinde e nabızda düzeltmeler yapıldığı belirtilmiş ama hiçbir düzelme yok.
  Aile hekimim ve tedavimi sürdüren doktorum kesinlikle riskli kronik hastalığımın olduğunu söylüyor ama e nabızda kronik hastalığımın olmadığı belirtiliyor

 8. Şahin Şahin 09/06/2020

  E11.7 – insülin bağımlı olmayan DİA bete sme llit üs, birden fazla komplikasyonla birlikte
  E78.2 – hiper lipi değil mi karma
  I11 – hiper tan sif kalp hastalığı rahatsızlıklarım tanı konularak raporlu ilaç kullanmaya başlamama rağmen söz konusu hastalıklarım e nabız sistemine işlenmediği için cumhurbaşkanlığımızın Covid19 kronik hastalara idari izin hakkından yararlanamıyorum e-nabızdan Covid-19 risk durum raporunu alamıyorum.
  İlaç kullanım raporum medula sisteminde gözüküyor. Eczacılar görebiliyorlar. Ama e nabız üzerinde tanı kodlarım ve ilaç kullanım raporlarım gözükmüyor.
  E-Nabız üzerinden Covid-19 kronik hastalık durum raporu bölümünden barkodlu çıktı alamıyorum.
  Kendim kamu personeliyim kurumun benden bu yazıyı yani barkodlu çıktıyı talep ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.