Hangi sporlar için sağlık raporu

Kişiler LİSANSLI SPORCU olmak istemiyorlar ise sağlık raporu almalarına gerek yok. Spor Yapabilir Sağlık Raporları SADECE LİSANSLI Sporcular için geçerli. Öte yandan, her spor branşında da sporcu lisansı için sağlık raporu gerekmiyor. Bazı branşlarda da sadece İLK KEZ SPORCU LİSANSI çıkarılırken sağlık raporu gerekiyor, sonraki yıllarda gerekmiyor. Spor kulüpleri ve okul sporları kapsamındaki sporlar için uygulama da farklı. Acaba hangi sporlar için sağlık raporu gerekiyor. Her yıl rapor gerekli mi. Hangi sporlar için sağlık raporu yerine sağlık beyanı gerekiyor.

Sağlık Raporu nedir

Sağlık Raporu, kişilerin akıl ve beden sağlığının, belirli bir amacın gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığının, belirli kriterler doğrultusunda ve yetkilendirilmiş hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda resmi evrak haline getirilmesidir.

Vatandaştan sağlık raporunu kimler nasıl isteyebilir

Kişilerden “Sağlık Raporu” istenmesi, kişilerin sağlık muayenesinden geçirilmeye zorlanmaları demektir.

Kişilerin sağlık muayenesine zorlanmaları,

Bakanlıkların ve bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin şahsi inisiyatiflerinde olan bir husus değildir.

Eğer kişinin sağlık durumunun bir amaç için uygun olup olmadığının tespiti gerekiyor ise, öncelikle TBMM tarafından kanun hazırlanmalı. Daha sonra da, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak yayınlanacak bir yönetmelik ile sağlık raporu tanzimi için hekimlerin göz önlerine almaları gereken kriterler belirlenmeli.

Spor faaliyetleri 2 ana mevzuat ile düzenleniyor

Ülkemizde spor faaliyetleri 2 ana mevzuat ile düzenleniyor

1.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde yapılan spor faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanlığı Logo
T.C Milli Eğitim Bakanlığı

Okul spor kulüpleri bünyesinde yapılan spor faaliyetleri, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği ile düzenleniyor.

Okul spor kulüpleri ilgili tüm iş ve işlemler, Okul Sporlarının https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/ sitesinde ayrıntıları ile yer alıyor.

Hangi spor branşları için sağlık raporu gerektiği, hangileri için sağlık raporu alınmasına gerek olmayıp Veli İzin Belgesinin yeterli olduğu bilgisi sitede yer alıyor. Söz konusu bilgiye, Kılavuzlar – Lisans İşlemlerinde Uygulanacak Sağlık İzin Belgesi Bildirim Tablosundan ulaşılıyor.

Okul Spor Faaliyetleri Lisans İşlemlerinde Uygulanacak Sağlık İzin Belgesi Bildirim Tablosu giriş
Okul Spor Faaliyetleri Lisans İşlemlerinde Uygulanacak Sağlık İzin Belgesi Bildirim Tablosu giriş
OKUL SPOR FAALİYETLERİ LİSANS İŞLEMİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İZİN BELGESİ BİLDİRİM TABLOSU
OKUL SPOR FAALİYETLERİ LİSANS İŞLEMİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İZİN BELGESİ BİLDİRİM TABLOSU

Tabloda da görüleceği üzere, öğrenci HERHANGİ BİR SPOR DALI İÇİN spor yapabilir sağlık raporu aldıktan sonra, sonraki yıllarda lisans yenileme için SAĞLIK BEYANI yeterli oluyor. Ayrıca, herhangi bir spor dalı için rapor aldıktan sonra, bu rapor başka spor dalları için de geçerli oluyor.

Ancak; 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında, sadece Sağlık Beyanı gerektiren spor dallarında (Bilardo, Bocce, Bowling, Dart ve Satranç) ilk defa lisans oluşturduğu takdirde, sonraki sezonlarda yine aynı spor dallarında Sağlık Beyanı ile lisans oluşturabilecektir.

Başka bir deyiş ile, 2022-2023 yılında sadece sağlık BEYANI ile Bilardo spor lisansı alan bir sporcu, ertesi yıl Sağlık Raporu gerektiren Atletizm sporu için beyan ile sporcu lisansı alamıyor.

2. Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimindeki spor kulüpleri bünyesinde yapılan spor faaliyetleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Logo
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Spor kulüpleri bünyesinde yapılan spor faaliyetleri, Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile düzenleniyor

Yönetmeliğin, Sporcu lisansı başlıklı 6. maddesi aşağıdaki şekilde;

Sporcu lisansı
MADDE 6
(1) Sporcu lisansı sahibi olabilmek için;
a) İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak,
b) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini sağlık raporu ile tevsik etmek,
1) İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belgelemek,
c) Spor dalının özelliğine göre, ilgili federasyon tarafından belirlenmiş olan diğer şartları taşımak, gerekir.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği

Madde, ilgili spor federasyonuna, sağlık raporu veya yazılı beyan isteme yönünde yetki veriyor.

Hangi spor dallarında sağlık raporu gerekiyor

Sağlık raporu gereken spor dallarını öğrenmek için, ilgili spor federasyonun talimatına bakılması gerekiyor. Örneğin, futbol sporu için sporcu lisansı ve sağlık raporu hakkında düzenlemeyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapıyor. TFF, yayınladığı Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı ile İlk Kez (Filiz) Lisans çıkartma işlemleri için sağlık raporu istiyor. Sonraki yıllarda Lisans yenileme yani vize işlemleri için ise YAZILI BEYAN istiyor.

Sağlık Raporları SADECE Lisanslı Sporcular için gerekli

Spor Yapabilir Sağlık Raporları SADECE Lisanslı Sporcular için gerekli. Lisans harici spor faaliyetleri için kişilerin sağlık muayenesine ve sağlık raporuna zorlanmaları SUÇTUR.

Ortak hükümler
MADDE 44-
(7) Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler Gençlik ve Spor
Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile sağlık hizmet sunucularına başvurur. Sporcu
lisansı
dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir.
Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir.

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

Sporcu sağlık raporu nereden alınır

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 44’üncü maddesi uyarınca kişi, sağlık hizmeti sunucularına başvurabilir. Bu nedenle, Sporcu lisansı almak için kişinin kayıtlı olduğu aile hekimine başvurma zorunluluğu yok. Kişi, kayıtlı olduğu aile hekimine başvurur ise, aile hekimi tarafından kişi hastaneye sevk edilebilir.

Satranç için sağlık raporu gerekmiyor

Hangi sporlar için sağlık raporu gerekiyor- Satranç için sağlık raporu gerekmiyor
Hangi sporlar için sağlık raporu gerekiyor- Satranç için sağlık raporu gerekmiyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 27/07/2019 tarihinde, satranç için sağlık raporu zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu. Sağlık raporu yerine SAĞLIK BEYANI yeterli.

Gençlik Spor ve Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle 14.12.2019 tarihli 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği”nin madde 6 b bendinin 1. fıkrasında, “İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini YAZILI BEYANLA belgelemek’’ hükmü bulunmaktadır.

Türkiye Satranç Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda satranç sporcu lisansı çıkaran ve her yıl lisans vizesini yapan sporculardan, 18 yaşından küçük sporcular için  yasal velisinin, 18 yaşından büyük olan sporcular için ise bizzat şahsının  satranç sporunu yapmak için sağlık açısından herhangi bir hastalığı ve sorunu olmadığını ve ileride yaşanabilecek hastalık ve problemler durumunda bu durumu federasyona bildirmek kaydıyla verilecek yazılı beyanın esas alınarak yeni lisans çıkaracak ve vizesini yaptıracak sporculardan sağlık beyan belgesinin alınması uygulamasına geçilmiş olup,  satranç sporcu lisansı ve vizesi çıkarmak isteyen sporculardan sağlık raporu yerine SAĞLIK BEYANI istenecektir.

http://www.tsf.org.tr/guncel-haberler/14419-saglik-raporu-konusunda-onemli-duyuru

Hangi sporlar için sağlık raporu konusu ilgili diğer yazılarım

Sağlık Raporu nedir

Okul sporları lisans sorunu giderildi

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde