İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Entegre sağlık merkezlerinde Aile Hekimlerine nöbet görevi verilebilir mi

Last updated on 23/10/2019

Bazı illerde İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde görev yapan sözleşmeli Aile Hekimlerine hafta sonları “ASM Nöbet” görevi verildiği görülmektedir.

Söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki;

Aile Hekimlerine  “nöbet” görevi, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Torba Yasa ile 657 sayılı Kanun’un Ek-33 Maddesinde işaret edilen “Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri” şeklindeki sağlık tesislerinde verilecek hizmet şeklinde gündeme gelmiş olup, 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6552 sayılı başka bir Torba Yasa ile 657 sayılı Kanun’un Ek-33 Maddesine “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ibarelerinin eklenmesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) de kapsar bir hale getirilmiştir.

Daha basit bir ifade ile belirtmek gerekir ise; Aile Hekimlerine “nöbet” görevi 12.07.2012 tarihinde hastane acilleri ve 112’ler ile sınırlı iken 11.09.2014 tarihinde ASM ve TSM’leri de kapsar bir hale gelmiştir.

Aile Hekimlerine  Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde “nöbet” görevi verilmesi hukuken mümkün değildir.

Şöyle ki;

6354 sayılı Torba Yasa ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na şu cümle eklenmiştir:

“Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.”

Görüldüğü üzere “nöbet görevi 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde yani “Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde” verilmesi mümkündür. Söz konusu maddede “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler” yer almamaktadır.

Kaldı ki söz konusu husus Anayasa Mahkemesinin 03.10.2013 günlü E:2012/103 K:2013/105 sayılı Kararında yer alan şu cümleler ile yorumlanmıştır:

“Kural ile nöbet uygulamasına üç ayrı ölçüt getirilmiştir.

İlk ölçüt, kimin nöbet tutamayacağına ilişkindir. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar nöbet tutmayacaklardır.

İkinci ölçüt,
nöbetin ancak ihtiyaç ve zaruret hâlinde tutulmasıdır.

Kuralla getirilen üçüncü ölçüt ise nöbet görevinin gerçekleştirileceği yerlere yöneliktir.

Buna göre 657 sayılı Kanun’un 33. ek maddesinde sayılan yerlerin dışında nöbet tutulamayacaktır.

Bu ölçütler ile nöbet uygulamasının genel çerçevesi belirlenmiştir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulması için yukarıda belirtilen şartların hepsinin bir arada bulunması gerekir.”

Yukarıda paylaştığım Kanun maddeleri ve Anayasa Mahkemesi görüşünden de açıkça anlaşılabileceği üzere, Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde görev yapan Aile Hekimlerine, hafta sonu aynı merkezlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında “nöbet” görevi verilmesi mümkün değildir.

Kaynak gösterilmeden başka ortamlarda kullanılmaz.

Bir yorum

  1. Tolga ipek Tolga ipek 02/03/2020

    Emekleriniz ve bilgiler için teşekkür ediyorum..entegre hastane de çalışan hekim arkadaslarla ilgili yazımız guncelmidir şu anda da …
    Entegre de çalışan arkadaşlar ciddi sayıda nöbet tutmaktadalar bu konuda ne yapılabilir teşekkür ediyorum .
    Dr.Tolga İPEK
    Manisa il Derneği yk. Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.