Ehliyet yenileme sağlık raporu nereden alınır

Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman. Ehliyet Yenileme İçin Sağlık Raporu Zorunlu Mu. Ehliyet Yenileme Sağlık Raporu Nereden Alınır.

Ehliyet yenileme için son gün 31/12/2022 tarihidir.

Son 3 yıldır, Aralık ayı geldiğinde “ehliyet yenileme için yıl başı son tarih” şeklinde şehir efsaneleri ortaya atılmaktadır.

Google Trends 2018 Kasım Aralık ayları Ehliyet ile ilgili arama istatistikleri
Google Trends 2018 Kasım Aralık ayları Ehliyet ile ilgili arama istatistikleri

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğe eklenen Geçici 10. maddede şu hüküm bulunmaktadır:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.

Söz konusu maddenin yürürlüğe giriş tarihinin 01/01/2016 olduğu göz önüne alındığında, eski sürücü belgelerinin 01/01/2021 tarihinden önce değiştirilme işlemlerinin tamamlanması gerekmekte idi.

Ancak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22/01/2020 tarihinde yapılan bir duyuru ile, 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin değiştirilme tarihi, İçişleri Bakanlığınca 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme tarihi 31.12.2022
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme tarihi 31.12.2022

Bu nedenle, kimsenin acele etmesine gerek bulunmamaktadır.

Google Trends 2019 Ağustos Kasım  ayları Ehliyet ile ilgili arama istatistikleri
Google Trends 2019 Ağustos Kasım ayları Ehliyet ile ilgili arama istatistikleri

Ehliyet Yenileme İçin Sağlık Raporu Zorunlu Mu

Karayolları Trafik Yönetmeliği‘nin Geçici 10. maddesi uyarınca, sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için kişilerin sağlık durumlarının tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sağlık raporu, basit bir kağıda basit bir imza anlamına gelmemektedir. Sürücülerin sağlık durumlarının, ilgili yönetmelikte yer alan şartlar doğrultusunda yetkili hekimler tarafından kontrol edilmesidir.

Sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için;
a) İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
b) İlgililerin bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükümlülükle ilgili şartları taşımaları,
c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması
gereklidir.

Ehliyet Yenileme için Sağlık Raporu 2020 yılında nereden alınır

Ehliyet yenileme sağlık raporu nereden alınır
Ehliyet yenileme sağlık raporu nereden alınır

Ehliyet yenilemek için sağlık raporu;
-Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesislerindeki hekimler,
-Aile Hekimleri,
-Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarındaki hekimler tarafından,
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre yapılan sağlık muayenesi sonrası verilmektedir.

Ehliyet Randevusundan ÖNCE Sağlık Raporu

Ehliyet için randevu, Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden alınabilir.

Ancak şu husus unutulmamalıdır. Kişilerin sağlık durumlarının ehliyet almalarına uygun olup olmadığı konusunda karar verecek kişi HEKİMLERDİR.

Kişinin ehliyeti olsa dahi, ehliyet yenilemesi sırasında kişinin sağlık durumunun tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, kişinin ehliyet yenileme için nüfus müdürlüğünden randevu almış olması, sürücü belgesi almaya hak kazandığı anlamına gelmemektedir.

Yapılması gereken, ÖNCE Sağlık Muayenesi, sonra randevu ve gerekli ücretlerin bankaya ödenmesidir.

Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvurma zorunluluğum var mı?

Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvuru zorunluluğu kesinlikle yoktur.

Devlet Hastanelerine ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında istediğiniz hekime başvurabilirsiniz.

Sağlık raporu için Aile Hekiminize başvuruda bulunacak iseniz, unutmamanız gereken 2 önemli husus bulunmaktadır:

  1. Sadece kayıtlı olduğunuz kendi Aile Hekiminize başvurabilirsiniz.
  2. Aile Hekiminiz tarafından yapılan muayene sonucunda göz, kbb gibi branşlara sevk kararı verilmesi halinde, bu karara itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

(2) Aile hekimleri muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayını ilgili uzman tabip/tabiplere gönderebilir. Aile hekimlerinin bu kararına itiraz edilemez.)

(30/09/2019 tarihinde yayımlanan “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, 30 Ekim 2019, sayfa:14, madde: 37/2
Konu ile ilgili diğer yazılarım:

Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır

Sürücü Raporu Beyan Başvurusu Nedir

Ehliyet için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır