Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi

Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi. Aile Hekimi yaptığı sevk işlemini iptal edebilir mi. Heyet raporu iptal edilebilir mi.

Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi

Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Örneği
Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Örneği
Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Örneği
Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Örneği

Hekim tarafından düzenlenen Ehliyet için alınan sağlık raporu resmi kurumlar için düzenlenen bir evraktır. Bu nedenle, raporun silinmesi veya iptal edilmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca suçtur.

Devlet hastanesindeki hekim veya aile hekimi sağlık raporunu silerse 3-7,5 yıl hapis cezası ile cezalandırılır

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

            Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Özel hastanede görev yapan hekim, düzenlediği sağlık raporunu silerse, 1-3 yıl hapis cezası ile cezalandırılır

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

           Madde 208 – (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Kişi, hastalıklarını doktordan gizlerse suç olur mu

Ehliyet sağlık raporu öncesi E Devlet üzerinden Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurmak zorunlu. Form doldururken hastalıkları gizlemek suçtur
Ehliyet sağlık raporu öncesi E Devlet üzerinden Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurmak zorunlu. Form doldururken hastalıkları gizlemek suçtur

Sürücü olur sağlık raporu öncesi E Devlet üzerinden Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurmak zorunlu. Kişi hastalıklarını gizlerse, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

            Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Hekim, hangi durumlarda verdiği sürücü raporunu silebilir

Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sürücü raporları hangi hallerde silinebilir - 08/12/2020
Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi – Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Sürücü raporları hangi hallerde silinebilir – 08/12/2020

Aile Hekimi veya uzman hekim SADECE, kimlik bilgileri, kan grubu, tanı, bulgular, karar gibi alanların
doldurulması sırasında oluşan şekil hatalarını düzeltmek için verdiği raporu silebilir. Ancak, sildiği raporu düzeltip tekrar vermek zorunda

Aile Hekimi yaptığı sevk işlemini iptal edebilir mi.

Kayıtlı olduğunuz aile hekimi tarafından yapılan muayene sonrası, Göz veya KBB gibi branşlara sevk yapılmış ise, sevk işlemi iptal edilemez. Ayrıca, sağlık kayıtlarınızda bir hastalığınız varsa, sürücülüğe engel olup olmadığına ilgili uzman hekim karar verebilir.

Eğer kayıtlarınızda sürücülüğe engel olabilecek bir hastalık kaydınız yoksa, Aile Hekiminiz Yönetmelikte yer alan hususlar doğrultusunda muayenenizi yapar. Eğer bir sağlık sorununuzu tespit eder veya şüpheye düşerse, ilgili uzman hekime sevk etmek zorunda.

Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi - Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü - Sürücü Raporu itiraz işlemleri - İtiraz oluşturulamayacak durumlar- 09.12.2021
Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi – Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü – Sürücü Raporu itiraz işlemleri – İtiraz oluşturulamayacak durumlar

Aile Hekimi tarafından yapılan sevk işlemine itiraz edilebilir mi

Kayıtlı olduğunuz aile hekimi tarafından yapılan sevk işlemine itiraz edilemez.

(2) Aile hekimleri muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında
karar verilemeyen sürücü/sürücü adayını ilgili uzman tabip/tabiplere gönderebilir. Aile
hekimlerinin bu kararına itiraz edilemez.

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge – Madde:38

Ehliyet sağlık raporu için aile hekimine başvurmak zorunlu mu

Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimine başvuru zorunluluğu kesinlikle YOK. Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile, Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu iptal edildi.

Devlet Hastanesine veya özel hastaneye başvurabilirsiniz.

Kayıtlı olmadığım bir aile hekimine başvurabilir miyim

Sağlık raporu için kayıtlı olmadığınız bir aile hekimine başvuramazsınız. Sağlık raporu için başvuru, sağlık hizmeti değildir. Bundan dolayı, Misafir Hasta adı altında başka bir aile hekimi işlem yapamaz.

Heyet raporu iptal edilebilir mi

Tek hekim raporunda da olduğu gibi heyet raporu da iptal edilemez.

Sağlık Raporuna itiraz hakkı yok mu

Sağlık raporunu hekimin silmesi suç. Ancak, vatandaşın il sağlık müdürlüğüne itiraz ederek raporun incelenmesini talep etme hakkı var. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge M. 38 ile resmi itiraz usulleri düzenleniyor.

Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi -Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Madde 38 Sürücü Raporlarına İtiraz
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Madde 38 Sürücü Raporlarına İtiraz
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Madde 38 Sürücü Raporlarına İtiraz
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Madde 38 Sürücü Raporlarına İtiraz

Resmi itiraz sonrası ehliyet için sağlık raporu nasıl iptal ediliyor

Rapor iptal işlemleri, sağlık kuruluşunun bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Başkan/Başkan Yardımcıları tarafından gerçekleştiriliyor. Örneğin, İstanbul’da bir hastaneden verilen sağlık raporuna, sadece İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne itiraz edilebilir.

Sürücü rapor iptal işlemleri, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Başkan/Başkan Yardımcıları tarafından gerçekleştiriliyor
Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi – Sürücü raporu iptal işlemleri, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Başkan/Başkan Yardımcıları tarafından gerçekleştiriliyor

Bakanlık, 14 Haziran 2023 tarihli yazı ile bazı tereddütleri giderdi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14/06/2023 tarih ve E-23642684-458.99-217597212 sayılı “Sağlık Raporları Hakkında Uyulması Gerekli Kurallar” konulu yazısı ile, sağlık raporlarına itiraz, sevk ve iptal işlemleri ile ilgili tereddütlere açıklık getirdi.

Sağlık Bakanlığı 4/06/2023 tarih ve E-23642684-458.99-217597212 sayılı “Sağlık Raporları Hakkında Uyulması Gerekli Kurallar” konulu yazısı - 1
Sağlık Bakanlığı 14/06/2023 tarih ve E-23642684-458.99-217597212 sayılı “Sağlık Raporları Hakkında Uyulması Gerekli Kurallar” konulu yazısı – 1
14/06/2023 tarih ve E-23642684-458.99-217597212 sayılı “Sağlık Raporları Hakkında Uyulması Gerekli Kurallar” konulu yazısı – 2
“Sağlık Raporları Hakkında Uyulması Gerekli Kurallar” konulu yazı - 3
“Sağlık Raporları Hakkında Uyulması Gerekli Kurallar” konulu yazı – 3
Sürücü Sağlık Kurulu Raporu Konsültasyon Formu 14/06/2023
Sürücü Sağlık Kurulu Raporu Konsültasyon Formu 14/06/2023

Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi yazım ile ilgili yazılar

Sürücü Olur Sağlık Raporları

Kaynaklar:

Sağlık Bakanlığı E Rapor sistemi

Sürücü adayları ve sürücülerin sağlık muayeneleri – ailehekimihukuku.com

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır? 2022