Kategori arşivi: Yargı Kararları

AYM:Disiplin cezası dışındaki işlemler de yargıya taşınabilir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ
ALİ DİREN BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/13108)

Bir kamu kurumunda avukat olarak görev yapan Başvurucu, idareye göndermiş olduğu dilekçeler nedeniyle gereksiz yazışmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle idare tarafından yazılı olarak uyarılmıştır. Başvurucu tarafından, söz konusu işlemin iptali yönünde idare mahkemesine başvuruda bulunmuş, mahkeme tarafından da gereksiz yazışmaya sebebiyet verildiğinin kabulüne olanak bulunmadığı, bu itibarla başvurucunun yazılı olarak uyarılmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir. Okumaya devam et

Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkında hatalı haberler

04.01.2018 tarihinde bazı medya kuruluşları tarafından, Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkındaki 22/11/2017 tarihli ve B. No:2014/4255 sayılı kararı ile ilgili hatalı bir yorum yapılarak, ailelerin rızaları olmadan yeni doğan bebeklerden topuk kanı alınamayacağı şeklinde haberler yapılmıştır.

Söz konusu haberler HATALIDIR.

-Anayasa Mahkemesi 29/06/2016 tarihindeki kararı ile;

Zorunlu Aşı Uygulamasını Anayasaya AYKIRI,

Topuk Kanı Uygulamasını ise Anayasaya UYGUN bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi 22/11/2017 tarihli kararında ise, ailenin yapmış olduğu başvuruyu usul yönünden DÜŞÜRMÜŞ yani bir bakıma RED ETMİŞTİR. Okumaya devam et

BİMER başvurusu ve disiplin cezası konusunda AYM kararı: Talas B.2014/12143

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan başvurucunun, sıralı amirlerine yapmış olduğu başvuruların sonuçsuz kalması nedeniyle Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumu olan  BİMER’e dilekçe gönderilmesine disiplin cezası ile yaptırım uygulanması Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 günlü B.2014/12143 kararı ile ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmiştir. Okumaya devam et

Psikiyatrik hastaların sevkleri nasıl yapılmalı AYM B.No:2014/17591

Anayasa Mahkemesinin, şizofreni hastasının sevki sırasında sağlık personelinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili kararı.

Kararda;
-Sağlık personelinin, bir engellinin nakledilmesi ve gerektiğinde bu kişiye acil yaşamsal tıbbi müdahalede bulunulması konularında mesleki yeterliliğe ve eğitime sahip olup olmadıkları,

-Ambulansın hasta nakli ve gerektiğinde bir hastayı hayata döndürmek için gerekli teknik cihaz ve donanımı olup olmadığı hususlarına dikkat çekilmiştir.

ESMA ÇELEBİ BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2014/17591)
Karar Tarihi: 19/4/2017
R.G. Tarih ve Sayı: 31/5/2017-30082 Okumaya devam et