İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Sağlık Raporları”

Sağlık Raporu nedir

Sağlık Raporu, kişilerin akıl ve beden sağlıklarının ;

-belirli bir amacın gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığının,

-belirli kriterler doğrultusunda ve

-bu konuda  yetkilendirilmiş hekimler tarafından

yapılan muayene sonucunda resmi evrak haline getirilmesidir.

Aile Hekimleri, Asker Muayeneleri ve Geçici Sağlık Kurulları

Birçok il ve ilçede Askerlik Şube Başkanlıklarından ve Müdürlüklerden Aile Hekimlerinin yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Geciktirmesi” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporlarının tanzimi amacıyla oluşturulacak Geçici Sağlık Kurullarında görevlendirilmeleri hususunda hatalı yazılar yazılmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.

BESYO Mezunları Denklik İşlemleri İçin Sağlık Raporu

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun kişiler denklik işlemi için sağlık raporu talebinde bulunmaktadırlar.

Konu ile ilgili resmi bilgi Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının resmi internet sitesinde  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunları Denklik İşlemleri başlığı altında bulunmaktadır.

Söz konusu duyuru incelendiğinde başvuru için istenen evrakların 7. maddesinde “Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağından-ASLI)” ibaresi bulunmakta olup ayrıntı verilmemiştir.
Duyurunun dayanak olarak aldığı 
Antrenör Eğitim Yönetmeliği incelendiğinde Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar başlıklı 6. Maddesinin (b) bendindeGörevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak,” hükmü bulunmakta olduğu görülmektedir.