Kategori arşivi: İdari hukuk

1 Mayıs 2019 Sağlık Ocağı, Aile Sağlığı Merkezleri ve Eczaneler Açık mı?

1 Mayıs’ta Sağlık Ocağı, Aile Sağlığı Merkezleri, Hastaneler ve eczaneler açık mı sorusu, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede eczaneler ve sağlık ocakların açık olup olmayacağını soruşturuyorlar. Acaba medyada bu soruya verilen cevaplar DOĞRU mu?

Okumaya devam et

Sürekli İşçi Alımlarında Sağlık Raporu mu? Sağlık Beyanı mı?

Bugün il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerine bakan Aile Hekimleri, hemen hemen hepsinde ” SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU ” başlıklı haberleri görmüşlerdir.

Söz konusu haber metinlerini incelediklerinde ise, kişilerden akıl hastalığı bulunmadıklarına dair ibare içeren sağlık raporu istendiğini görmüşlerdir.

Acaba, söz konusu istek hukuka uygun mudur? Söz konusu raporlar için kişiler yine her zamanki gibi Aile Hekimlerine mi yönlendirilecekler?

Gelin birlikte bu soruların cevaplarını araştıralım

Okumaya devam et

Çocuk Koruma Kanunu gereğince Sağlık Tedbir Kararı

Bazı illerde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince, Sağlık Tedbir Kararı uygulanan çocuklar hakkında üçer aylık süreçler halinde tedbir kararının uygulandığı mahkemeye rapor
sunulması gerekmekte olduğu, bu kapsamda tedbir kararı uygulanan çocukların Aile Hekimlikleri tarafından muayene edilerek doldurmaları gereken muayene rapor örneği yayımlanmaktadır.

Acaba söz konusu görev gerçekten Kanun ve Yönetmelikler ile Aile Hekimlerine mi verilmiştir?

Okumaya devam et

SABİM’e yapılan sağlık çalışanları hakkındaki soyut şikayetler

Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedeflerinden birisi olup, Bakanlığımızca bu çerçevede,
sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik  bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin birisi de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanması konulu 2012/23 sayılı Genelgesi‘dir.

Okumaya devam et