Kategori arşivi: Tıp Hukuku

Sağlık Kurumlarında Hasta Kabul ve Çağırma Sistemlerinde Kişisel Veri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21/12/2017 tarih ve 2017/25 sayılı kararına göre, sağlık sektöründe kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak, aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri görmelerini engelleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, Aile Sağlığı Merkezlerinde, KIOSK sistemlerine bağlı poliklinik odalarının kapı üstlerinde yer alan hasta çağırma monitörlerinde gebe kişilerin başta olmak üzere isimlerinin ve soy isimlerinin açık bir şekilde yer almaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Okumaya devam et

Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkında hatalı haberler

04.01.2018 tarihinde bazı medya kuruluşları tarafından, Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkındaki 22/11/2017 tarihli ve B. No:2014/4255 sayılı kararı ile ilgili hatalı bir yorum yapılarak, ailelerin rızaları olmadan yeni doğan bebeklerden topuk kanı alınamayacağı şeklinde haberler yapılmıştır.

Söz konusu haberler HATALIDIR.

-Anayasa Mahkemesi 29/06/2016 tarihindeki kararı ile;

Zorunlu Aşı Uygulamasını Anayasaya AYKIRI,

Topuk Kanı Uygulamasını ise Anayasaya UYGUN bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi 22/11/2017 tarihli kararında ise, ailenin yapmış olduğu başvuruyu usul yönünden DÜŞÜRMÜŞ yani bir bakıma RED ETMİŞTİR. Okumaya devam et

Psikiyatrik hastaların sevkleri nasıl yapılmalı AYM B.No:2014/17591

Anayasa Mahkemesinin, şizofreni hastasının sevki sırasında sağlık personelinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili kararı.

Kararda;
-Sağlık personelinin, bir engellinin nakledilmesi ve gerektiğinde bu kişiye acil yaşamsal tıbbi müdahalede bulunulması konularında mesleki yeterliliğe ve eğitime sahip olup olmadıkları,

-Ambulansın hasta nakli ve gerektiğinde bir hastayı hayata döndürmek için gerekli teknik cihaz ve donanımı olup olmadığı hususlarına dikkat çekilmiştir.

ESMA ÇELEBİ BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2014/17591)
Karar Tarihi: 19/4/2017
R.G. Tarih ve Sayı: 31/5/2017-30082 Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Aşı ve Topuk Kanı Alınması Kararı- Bayram B.2014_4077

aymM.A.B isimli kişinin velayeti altındaki bebeğe çocukluk dönemi aşılarının uygulanması ve konjenital hipotiroidi, fenilketonüri, biyotidinaz eksikliği ve kistik fibrozis gibi metabolik hastalıkların erken teşhisi için bir tarama testi olan topuk kanı alınmasını kabul etmemesi üzerine yerel mahkemece sağlık tedbiri uygulanması üzerine konu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru olarak taşınmıştır. Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesine taşınan bir “Tıbbın Kötü Uygulanması” olayı – Artuç Kararı

aym

Tıp Hukuku alanında önemli bir yeri olacağına inandığım dava hakkında yapılan yorumları burada paylaşmak ve güncellemek istiyorum izninizle. Söz konusu kararı baştan sona kadar dikkatle okumanızı daha sonra değerli hukukçularımızın karar hakkındaki yorumlarını incelemenizi tavsiye ediyorum.Anayasa Mahkemesinin 2013/2839 Başvuru Numaralı ve 03/04/2014 tarihli Kararı:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140606-7.pdf

Hekim ve Hukukçu Av. Erkin GÖÇMEN’in yorumu:
http://www.medikalakademi.com.tr/tibbi-ihmal-iddiasi-aym-kararinin-pratik-sonuclari/