İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Aşı ve Topuk Kanı Kararı

Son güncelleme tarihi 22/10/2019

aymM.A.B isimli kişinin velayeti altındaki bebeğe çocukluk dönemi aşılarının uygulanması ve konjenital hipotiroidi, fenilketonüri, biyotidinaz eksikliği ve kistik fibrozis gibi metabolik hastalıkların erken teşhisi için bir tarama testi olan topuk kanı alınmasını kabul etmemesi üzerine yerel mahkemece sağlık tedbiri uygulanması üzerine konu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru olarak taşınmıştır.

Yüksek mahkemenin kararında şu hususların altını çizmek istiyorum

Tıbbi Müdahale hastalıkların teşhisi, tedavisi veya önlenmesi amaçlarına yönelik olarak tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu kapsamda aşı uygulamasının ve bazı hastalıkların teşhisi amacıyla topuk kanı alınmasının da vücut bütünlüğüne yönelik birer müdahale olduğu açıktır.

Müdahalenin kanuni bir dayanağının olması zaruridir.  Ancak kanunun şeklen var olması yeterli olmayıp, yapılan düzenlemenin erişilebilir, öngörülebilir ve kesin olması gerekmektedir. Böylece kullanıcının (kanun maddesini uygulayıcı idarenin) keyfi davranışlarının önüne geçildiği gibi kişinin hukuku bilmesine de yardımcı olmakta ve bu yönüyle hukuk güvenliği teminatı sağlanmaktadır.

Hukuk sistemi vatandaşlara, kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde vücut bütünlüğüne yönelik müdahalelere bulunma yetkisini verdiğini yeterince açık ifadelerle gösterebilmeli, müdahaleye zemin hazırlayan koşullar ile müdahalenin sonuçları açısından bir öngörüde bulunabilme imkanı sağlamalıdır.

Aşı yönünden bakacak olur isek; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda zorunlu aşı olarak sadece Çiçek aşısı yer almakta olup bu zorunluluk ilgili Kanun’un 88-94. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Bunun dışında zorunlu aşı uygulamaları Sağlık Bakanlığının Genelgeleri ile yapılmakta olup buna dayanak oluşturabilecek bir kanun hükmü bulunmamaktadır.

Topuk Kanı Uygulaması yönünden bakacak olur isek; 3359 sayılı kanunun 3. maddesinin (l) bendinde yenidoğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması hususunda idareye yetki verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu uygulamanın çocukların ve buna bağlı olarak kamu sağlığının korunması şeklindeki meşru amacı taşıdığı açıktır.
Yenidoğan tarama programı kapsamında belirli hastalıkların teşhisi amacıyla bir defa veya hastalık şüphesi durumunda yinelenmek üzere sınırlı sayıda uygulama yapılması öngörüldüğü, ilgili Genelgede ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği, bu kapsamda görev alan personelin eğitimlerinin de güncellenmesine özen gösterildiği görülmektedir. Bu nedenle Topuk Kanı Uygulaması hukuka uygun bir işlemdir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026-18.pdf 

aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_01aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_14aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_16aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_17aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_18aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_19aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_19aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_20aym_asi_topuk_kani_bayram_b_2014_4077_page_21

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.