Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar sonrası, Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek. Sadece İLK DEFA LİSANS alınırken istenecek.

TFF, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’nda değişiklik yaptı

Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu “Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’nda da değişiklik yapılarak gerekli düzenlemeye ilişkin 20.12.2019 tarihinde yapılan TFF Yönetim Kurulunda alınan karar 23.12.2019 tarihinde TFF internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sağlık raporları sadece ilk defa alınacak (filiz) lisans işlemlerinde istenecek

Yapılan bu değişiklik ile, sağlık raporu sadece filiz lisanslarda istenecektir. Vize ve transferlerde sağlık raporu yerine 18 yaşından büyük futbolcuların kendisinin, 18 yaşından küçük futbolcuların ise velisinin imzalayacağı “Sağlık Beyanı Formu” verilmesi yeterli olacaktır.

Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı, Sağlık Bakanlığı Yönergesi ile çelişmekte

Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı‘nın 6ıncı maddesinde yer verilen “Fotoğraflı Sağlık Raporu” ibaresi, Sağlık Bakanlığı tarafından 30/09/2019 tarihinde yayımlanan “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile çelişmektedir.

Yönerge’nin, “Ortak hükümler” başlıklı 42inci maddesi şu şekildedir:

(3) Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında başka bir formatta rapor düzenlenemez. Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur. Rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

(5) Fotoğraf bölümünün yer almadığı rapor formatlarında, raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti amacıyla “T.C Kimlik Numarası” hanesi yer almakta olup, ayrıca hastanın fotoğrafının bulunmasına gerek yoktur.

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Ek-5 Sporcu Lisansları için kullanılan Sağlık Raporunda FOTOĞRAF bulunmamaktadır

Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı

İLK KEZ (FİLİZ) LİSANS ÇIKARTMA İŞLEMLERİ
MADDE 6– Lisans çıkartma yaşı her sezon öncesi Federasyonca belirlenerek ilan edilir.

İlk kez (Filiz) Lisans çıkaracak olan futbolcuların tescil işlemleri kulüp değiştirme ve tescil dönemleri ile bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılır.

İlk kez (Filiz) lisans çıkartacak amatör futbolcunun tescil işlemlerinde aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.

a) Kulüp ve futbolcu taahhütnamesi
b) 18 yaş altı futbolcular için veli muvafakatnamesi
c) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı (Fotoğraflı) ile birlikte arkalı önlü fotokopisi
d) En fazla bir yıl önce çekilmiş iki adet renkli fotoğraf (Fotoğrafların fotokopileri kabul edilmez.)
e) Fotoğraflı Sağlık Raporu
f) Her sezon Federasyonca tespit edilecek lisans işlemi ücretinin yatırıldığına dair belge.

Bu belgeler kulüpler tarafından hazırlanarak, Bölge Müdürlüklerine ASKF’ler aracılığı ile teslim edilir Tescil ve lisans işlemleri Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.

https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Amator-Futbolcu-Lisans-ve-Transfer-Talimati.pdf

VİZE İŞLEMLERİ
MADDE 7– Amatör futbolcuların müsabakalara katılabilmesi için lisanslarını her sezon bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine vize yaptırmaları zorunludur. Vize işlemleri transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.

Vize işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur. a) Federasyonca verilmiş olan lisans
b) Sağlık yönünden futbol oynamaya elverişliliğine dair 18 yaşından büyüklerin kendisinin, 18 yaşından küçüklerin ise velisinin yazılı beyanı
c) 18 yaşından küçük futbolcular için; futbolcu, veli ve kulüp taahhütnamesi
d) 18 yaşından büyük futbolcular için; futbolcu ve kulüp taahhütnamesi
e) Her sezon Federasyonca tespit edilecek vize ücretinin yatırıldığına dair belge.

Lisanslı bir amatör futbolcu aralıksız iki sezon vize işlemi yaptırmazsa tescili iptal edilir. Serbest kalan futbolcu dilediği kulüpte lisans çıkartabilir.

Sonuç

14 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamında, sağlık raporları sadece ilk defa alınacak (filiz) lisans işlemlerinde istenecek olup, vize ve transfer lisans işlemlerinde kişi veya veli (18 yaşından küçükler) den spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğine dair yazılı beyan istenmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetmelik değişikliği sonrası, ilgili spor federasyonları da spor talimatnamelerinde değişiklik yapmaya başlamışlardır.

TFF’nin 20 Aralık 2019 tarihinde yapmış olduğu talimat değişliği ile, sadece ilk kez (Filiz) Lisans çıkaracak olan futbolcuların sağlık muayenesi ve sağlık raporuna yönlendirilmeleri öngörülmektedir.

Fotoğraf zorunluluğu yok

Ancak, Talimatname’de yer alan ” Fotoğraflı Sağlık Raporu”, Sağlık Bakanlığı’nın Yönergesi’ne aykırıdır. Sağlık Raporunda fotoğraf bulunmamakta olup, raporlar E Rapor sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmektedir.

Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek başlıklı yazım sonrası ilginizi çekebilecek diğer yazılarım:

Sporcu lisans vize ve transfer yönetmeliği sonrası satranç için sağlık raporu

Sporcu Lisans İşlemleri E-Devlet Sisteminde

Yılda 2 kez sporcu sağlık raporu

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun konu ile ilgili duyurusu