İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu

Son güncelleme tarihi 29/09/2021

Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu 2020 şartları nelerdir? Sürücü belgesi (Ehliyet) sahibi olanların Amatör Denizci Belgesi (ADB) için sağlık raporu almaları gerekir mi? 18 yaşından küçükler Amatör Denizci Belgesi (ADB) alabilirler mi?

Amatör Denizci Belgesi (ADB) için sağlık raporu şartları nelerdir?

Özel tekne sahiplerinin almaları gereken Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB) şartlarında, değişiklik yapılmıştır. (değişiklik için tıklayınız)

Daha önce, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarında, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde sağlık muayeneleri yapılması gerektiği gibi, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamamakta idiler.

Son değişiklik ile, Amatör Denizci Belgesi (ADB) alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları şart koşulmuştur.

Sürücü belgesi (Ehliyet) sahibi olanlar için sağlık raporu artık gerekmiyor

Kara yolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında sürücü belgesi sahibi olanların, ADB için ayrıca sağlık kurumlarında sağlık muayenelerinden geçme ve sağlık raporu alma zorunlulukları kaldırılmıştır.

18 yaşından küçükler Amatör Denizci Belgesi (ADB) alabilirler mi?

Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 14 yaşını bitirmiş olan kişilerin de Amatör Denizci Belgesi (ADB) alma hakları bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin sağlık şartlarının kontrolü için hekimlere velileri ile birlikte başvurmaları, onam formlarını velilerinin imzalamaları gerekmektedir.

Bu kişilere, E-Sürücü Raporu tanzimi mümkün olmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında sistem entegrasyonu yapılıncaya kadar kağıt ortamda belge verilmesi gerekmektedir.

Verilecek rapor, sürücü olur raporu mudur? Amatör Denizci Belgesi sağlık raporu örneği var mıdır?

Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu örneği (formatı) ilgili bakanlıklar tarafından belirlenmediği için “DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU EK-5” formatının kullanılarak  rapor tanzimi yapılabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca, rapora “Amatör Denizci Belgesi Alabilir” veya başka bir şekilde ifade yazılması da mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 43. maddesi 3. fıkrası uyarınca, rapor formatında belirtilen ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU

Sürücü Olur Sağlık Raporları ADB için kullanılabilir mi?

Kesinlikle HAYIR!

Bazı internet sitelerinde, “Sürücü belgesi (ehliyeti) olamayanlar (Özel teknelerin donatımı ve kullanacak kişilerin yeterlikleri yönetmeliği Madde 9/(1) hükmüne göre düzenlenmiş) sürücü
olur sağlık raporu almaları gerekmektedir” şeklinde bilgiler yer almakta olup, söz konusu bilgiler doğru değildir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 17inci maddesi dördüncü fıkrasında yer alan;

Sürücü Adayı ve Sürücü Sağlık Raporları sadece sürücü belgesi alınabilmesi amacıyla kullanılır.” hükmü uyarınca,

Sürücü Sağlık Raporları, Amatör Denizci Belgesi veya başka herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Amatör Denizci Belgesi ile hangi tekneleri kullanabilirim?

Amatör Denizci Belgesi ile, ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte,
bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneler kullanılabilir.

Amatör Denizci Belgesi süreli midir?

Hayır, Amatör Denizci belgesi süresizdir.

Ancak ADB’nin herhangi bir nedenle (kayıp, eskime vb.) yenilenmesi isteniyorsa, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre, belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle yazılı olarak belgeyi veren İdare birimine başvurulur.

Amatör Denizci Belgesi geçerlilik alanı ve kullanım şartları nelerdir?

Amatör Denizci Belgesi, Gemiadamı Yeterlik Belgesi yerine geçmez.

Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler.

Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.

Yönetmeliğe erişim için tıklayınız

Konu ile ilgili diğer yazımız: Sürücü Belgesi (Ehliyet) için sağlık raporu nereden ve nasıl alınır?

Ayrıca: http://www.didgm.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/doc/sikcasorulansorular.pdf 

5 Yorum

  1. Cansu Cansu 24/07/2019

    Merhaba,

    Eski sürücü belgesi ile ADB sınavına başvurabilir miyiz?

    • Ömer Sümer Ömer Sümer Yazar | 24/09/2019

      Yönetmelikte buna engel herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.