İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Sağlığı Merkezi’nde kullanılmak üzere ilaç temini

Last updated on 21/10/2019

Aile Sağlığı Merkezi’nde kullanılmak üzere özellikle de Yeşil Reçeteye tabi ilaçların temini nasıl yapılır?

20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza
Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik”
in 9 uncu maddesi şu şekildedir;

Faaliyetlerin Sınırı
MADDE 9- Ecza deposunda, sadece bu Yönetmelik kapsamındaki madde ve  ürünlerin toptan alımı ve satımı yapılır. Ecza deposunda dağıtım haricinde bir faaliyette bulunulması yasaktır.

Ecza deposundan sadece;
a) Eczanelere,
b) İlaç üreticilerine,
c) Diğer ecza depolarına,
ç) İlgili Kanun veya Yönetmeliğinde, bulundurulması zorunlu asgarî ilaçların belirtildiği kurum ve kuruluşlara,
d) Yurtdışındaki alıcılara,
e) Yalnızca veteriner tababette kullanılan ilaçlar için, veteriner ilaçları satmaya yetkili veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerine,
f) Sadece aşılar için, bağışıklama hizmetinde kullanılmak ve ticari amaç taşımamak kaydıyla, aşıların özel muayenehaneler ve özel teşhis ve tedavi merkezlerine,
g) Eczacı bir mesul müdür istihdam etmek şartıyla ilaç ihraç etme yetkisi olanlara, ürün satışı yapılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri halka satmaya ve dağıtmaya, mevzuata uygun olarak Bakanlık tarafından yetkili kılınmayan gerçek ve tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz ilâç dağıtımının veya perakende satış yasağı olan ürünlerin ecza depolarınca satışının veya dağıtımının yapılması yasaktır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü uyarınca, Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulması gereken ilaçların aile hekimlerince temini ile ilgili olarak, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2008 tarihli ve 6896 sayılı görüşü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2011 tarihli ve 10593 sayılı yazıları ile 81 il sağlık müdürlüğüne gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Bu nedenle, Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulması zorunlu yeşil reçeteye tabi ilaçların temini için;

1.Aile hekimleri tarafından (tercihen ASM Yönetici Hekimi), İl Sağlık Müdürlüklerinde Eczane Hizmetleri Birimlerine başvurarak; GLN (Global Locatıon Number) numarası almaları gerekmektedir.

2. İl Sağlık Müdürlüğünden Sözleşmeli Aile Hekimliği Yapıldığına dair bir yazı veya Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi,

3.Kimlik fotokopisi

4. Aile Hekimi tarafından imza altına alınacak, talep edilen ilaçların isimleri ve miktarlarını belirtir talep yazısı

Söz konusu evraklar ve GLN numarası ile Ecza Deposu Şefliği’ne başvuru yapılmalıdır.

Ecza deposu İlaç Takip Sistemi ve Faturalandırma işlemlerini yaptıktan sonra, Aile hekiminin
adresine ‘’Kurye’’ ile gönderecektir. İlaç ve faturası teslim alınınca ilaç tutarı Kurye’ye
ödenecektir.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.