İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Hekimliği tahlil sonuçları nereden öğrenilir

Kayıtlı olduğunuz Aile Hekimliği tarafından istenen tahlil sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Aile Hekimliğinde hangi tahliller yapılır? Hasta olarak istediğim tahlilleri Aile Hekimliğinde yaptırabilir miyim? İstediğim zaman tahlil yaptırabilir miyim?

Aile Hekimliğinde hangi tahliller yapılır?

Aile Hekimleri, Birinci Basamak, devlet hastaneleri 2. basamak, üniversite hastaneleri de 3. basamak sağlık kuruluşlarıdır.

Her sağlık kuruluşunda da, sunulan hizmetlere uygun olarak tahliller yapılmaktadır. Bu nedenle, Aile Hekimliğinde laboratuvar hizmetleri, üniversite hastanelerine kıyasla daha kısıtlı parametre içermektedir.

Aile Hekimleri, genellikle sözleşme imzaladıkları il sağlık müdürlüğüne ait Halk Sağlığı Laboratuvarlarından hizmet almaktadırlar. Bazı yerlerde, Aile Hekimleri yakın konumdaki devlet hastanelerine ait laboratuvarlardan da hizmet almaktadırlar.

Ülke genelindeki, kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki laboratuvarlar ile genetik hastalıklar tanı merkezlerinde hangi tetkiklerin gerçekleştirildiğine dair bilgi, Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Bu Test Nerede Yapılıyor” sayfası aracılığı ile öğrenilebilir.

Hasta olarak istediğim tahlilleri Aile Hekimliğinde yaptırabilir miyim?

Hasta olarak, kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminden veya hastanelerde görev yapan diğer hekimlerden tahlil isteme hakkınız bulunmamaktadır.

Hastaların hekimlerden, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak sağlık sorunlarının tanısının konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakları bulunmaktadır.

Başka bir deyiş ile, hastanın hekime başvururken kendi kendisine tanı koyup, bu tanıyı ispatlamak için hekimden tahlil veya görüntüleme (Röntgen, Ultrason, vb) isteme gibi bir hakkı, mantık, bilim ve hukuk nazarında bulunmamaktadır.

Hekimlik mesleğinin uygulanmasının temelinde, anayasal dayanağı da bulunan “tedavi özgürlüğü” bulunmaktadır. Bu özgürlüğün 3 unsuru vardır:

1. Hasta için uygun teşhis ve tedavi metodunu seçmek daima hekimlerin işidir

2.Tedavinin gerekip gerekmediği konusunda karar verecek kişi hekimdir.

3.Hekim, vicdanıyla çelişen metotların veya belirli bir ilaç tedavisinin uygulanmasına zorlanamaz.

HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, 16. baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Mart 2019, s. 165-166

Madde 6 – Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiç bir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket eder. Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviyi tayinde serbesttir.

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Hekimler, hastalarının bakımı ve tedavisinde mesleki muhakemelerini kullanma özgürlüğüne sahiptirler.

Dünya Tıp Birliği, Mesleki Özerklik ve Klinik Bağımsızlık Bildirgesi

AYM: Hekim, hasta tarafından bilimsel görüşüne aykırı teşhis ve tedaviye zorlanamaz

Hekimin öncelikli görevi, hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışarak insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır. Bunların yanında hastasının zarar görmemesi ve tedavinin olumlu sonuçlanması için, bilimsel tüm kuralları yerine getirmek, hastanın durumunu ivedi bir şekilde saptamak, mevcut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak ve uygun tedaviyi ivedi bir şekilde belirleyip uygulamak zorundadır. Bu nedenle tedavi yönteminin belirlenmesi temel olarak hekimin görevidir. Bu seçimi yaparken bilimsel kanaatine göre belirleyeceği en güvenilir yolu seçmesi gerekir. Hekimin sahip olduğu bu haklar, aynı zamanda hastanın özgürce bilimsel ve etik kararlar verebilen bir hekim tarafından tedavi edilme hakkının da yansımasıdır. Dolayısıyla tedavi yöntemini belirleyecek olan hekim, hasta tarafından bilimsel görüşüne aykırı teşhis ve tedaviye zorlanamaz.

Anayasa Mahkemesi, 03.10.2013 günlü, E.2012/103, K.2013/105 sayılı kararı

Hekimin tanı ve tedavi özgürlüğü ancak ekonomik nedenlerle sınırlanabilir

Devlet, ekonomik nedenlerle aşırı harcamaların önüne geçmek ve savunmacı tıbbı önlemek için bir takım sınırlamalar getirebilir. Ancak, getirilen sınırlamaların tıbben gerekli standardın altına inilmesine sebep olmaması gerekmektedir.

İstediğim zaman tahlil yaptırabilir miyim?

Hastanın istediği zaman aralıkları ile de tahlil yapılması mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak ve test istemlerinin maliyet etkili olarak sürdürülebilmesi amacı ile gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenleyen “Akılcı Test İstem Prosedürü” hazırlanmıştır.

Söz konusu uygulama kapsamında, hastadan bir testin istenmesinden sonra aynı testin yeniden istenebilmesi için Bakanlıkça oluşturulmuş liste ile süreler belirlenmiştir. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

SUT Kodu Testin Adı Test İstem Süresi (Gün)
902.210 Kreatinin 1
902.110 Kolesterol 13
901.460 Glikozile hemoglobin (Hb A1C) 60
900.130 25-Hidroksi Vitamin D 90
904.150 Vitamin B12 365

Aile Hekimliği tarafından istenen tahlil sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Hasta Hakları Yönetmeliği uyarınca hasta, gerek hekimden, gerekse internet aracılığı ile, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir.

Ancak, hastanın tahlil sonuçlarını, tahlilleri isteyen hekimden öğrenmesi en doğru yaklaşımdır. Çünkü tahliller, tanı ve tedavinin bir parçası olup, hekim tarafından hastaya birinci elden bilgi verilerek önerilerde bulunulması gereklidir.

Hasta, Aile Hekiminin anlaşma yaptığı Halk Sağlığı Laboratuvarı veya devlet hastanesinin internet sitesi aracılığı ile tahlil sonuçlarını öğrenebilir. Ayrıca, E-Devlet hesabı aracılığı ile, Sağlık Bakanlığı E-Nabız hesabına giriş yaparak, tahlil sonuçlarına ulaşabilir.

Aile Hekimliği ve hastane laboratuvar sonuçları sorgulama siteleri

İlginizi çekebilecek diğer yazılarım:

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2020

Bir yorum

  1. Ecrin Şepi Ecrin Şepi 03/03/2020

    Trabzon Aile Hekimleri sonuçlarını da ekler misiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.