İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu Verebilir Mi?

Son güncelleme tarihi 24/08/2019

İşe giriş muayenesi nedir? İşe giriş raporu nedir? İşe giriş / periyodik muayene formu nedir? İşe giriş raporunu kim verir? Aile Hekimi işe giriş raporu verebilir mi? Hastaneler işe giriş raporu verebilir mi? İş için sağlık raporu nasıl ve nereden alınır?

İşe Giriş Muayenesi nedir?

İşçi adayının, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence çalışacağı işe elverişli ve dayanıklı olup olmadığının kontrolü amacıyla yapılan sağlık muayenesidir.

Periyodik Sağlık Muayenesi nedir?

İşçinin sağlığının çalışmakta olduğu iş ve işyeri nedeniyle etkilenip etkilenmediğinin kontrolü amacıyla yılda en az 1 kez yapılan sağlık muayenesidir.

İşe giriş / periyodik muayene formu nedir?

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in EK’inde yayınlanan aşağıdaki formlardır.
Söz konusu form dışındaki formlar geçersiz olup, söz konusu formları tanzim eden hekimler ve kabul eden işverenler, yaşanabilecek iş kazası, meslek hastalığı, vb durumlarda birlikte sorumlu olacaklardır.

İşe giriş raporunu kim verir?

İşe Giriş Muayenesi ve işyerinde çalışan işçilerin yıllık periyodik sağlık muayeneleri, işin ve işyerinin özelliklerini bilen hekimler tarafından yapılır.
Bu hekimler, İŞYERİ HEKİMLERİ veya hizmet alımı gerçekleştirilen Ortak Sağlık Güvenliği Birimi tarafından işyerinde görevlendirilen İŞYERİ HEKİMLERİ olmalıdırlar.
Dolayısıyla, işyeri hekimleri dışında başka hekimlerden, Aile Hekimlerinden, hastanelerden veya benzeri sağlık hizmeti sunucularından alınmış işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporları, 6331 sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulama yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmemiş olduklarından, hukuka uygun değillerdir.

Aile Hekimi veya hastanelerdeki hekimler işe giriş raporu verebilirler mi? Aile hekiminden alınan işe giriş raporları geçerli mi?

Aile Hekimi veya hastanelerde görev yapan hekimler, eğer 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca bir işyeri ile anlaşıp, o işyerinin İŞYERİ HEKİMLİĞİ görevini yapıyor iseler, mesai saatleri DIŞINDA o işyerinde çalışacak işçi adaylarına İşe Giriş, işyerinde halen çalışıyor olan işçilere de Periyodik Sağlık Muayenesi yapabilirler.
Hekimlerin, görmedikleri, bilmedikleri bir iş ve işyeri ile ilgili olarak, işçilerin sağlık muayenesini yapıp sağlık raporu tanzim etmeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 204. maddesi uyarınca Resmi Belgede Sahtecilik suçu olarak değerlendirilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Ayrıca;
İşe Giriş Raporu Vermek Kimin Görevidir ?
http://www.ahef.org.tr/Detay/1568/Ise-Giris-Raporu-Vermek-Kimin-Gorevidir.aspx

İşe Giriş Raporları- İSTAHED
https://www.istahed.org.tr/ise-giris-raporlar/

Aile Hekimleri veya Kamu Kurumlarında görev yapan hekimler İşe Giriş Raporu verebilirler mi?
https://www.dromersumer.com/blog/ise_giris_raporunu_kimler_verebilir/

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.