Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu Verebilir Mi?

İşe giriş raporu nedir. Periyodik muayene formu nedir. Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu Verebilir Mi? Hastaneler işe giriş raporu verebilir mi.

İşe Giriş Muayenesi nedir?

İşçi adayının, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence çalışacağı işe elverişli ve dayanıklı olup olmadığının kontrolü amacıyla yapılan sağlık muayenesidir.

Periyodik Sağlık Muayenesi nedir?

İşçinin sağlığının çalışmakta olduğu iş ve işyeri nedeniyle etkilenip etkilenmediğinin kontrolü amacıyla yılda en az 1 kez yapılan sağlık muayenesidir.

İşe giriş/periyodik muayene formu nedir?

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in EK’inde yayınlanan aşağıdaki formlardır.
Söz konusu form dışındaki formlar geçersizdir. Bundan dolayı hukuken geçersiz formları tanzim eden hekimler ve kabul eden işverenler, yaşanabilecek iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlarda birlikte sorumlu olacaklardır.

İşe giriş periyodik muayene formu örneği

İşe Giriş Periyodik Muayene Formu EK-2 örneği sayfa 1
İşe Giriş Periyodik Muayene Formu EK-2 örneği – sayfa 1
İşe Giriş Periyodik Muayene Formu EK-2 örneği sayfa 2
İşe Giriş Periyodik Muayene Formu EK-2 örneği sayfa 2
İşe Giriş Periyodik Muayene Formu EK-2 örneği sayfa 3
Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu Verebilir Mi? İşe Giriş Periyodik Muayene Formu EK-2 örneği sayfa 3

İşçiye İşe giriş raporunu kim verir?

İşe Giriş Muayenesi ve işyerinde çalışan işçilerin yıllık periyodik sağlık muayeneleri, işin ve işyerinin özelliklerini bilen hekimler tarafından yapılır.

Bu hekimler, İŞYERİ HEKİMLERİ veya hizmet alımı gerçekleştirilen Ortak Sağlık Güvenliği Birimi tarafından işyerinde görevlendirilen İŞYERİ HEKİMLERİ olmalıdır. Dolayısıyla, işyeri hekimleri dışında başka hekimlerden alınmış işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporları hukuka uygun değildir.

Aile Hekimleri işe giriş raporu verebilir mi

Aile Hekimi veya hastanelerde görev yapan hekimler, eğer 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca bir işyeri ile anlaşıp, o işyerinin İŞYERİ HEKİMLİĞİ görevini yapıyor iseler işe giriş raporu verebilirler. Ancak, bu işi aile hekimliği mesai saatleri dışında yapabilirler.

Hekimlerin görmedikleri, bilmedikleri bir iş ve işyeri ile ilgili olarak, işçilerin sağlık muayenesini yapıp sağlık raporu tanzim etmeleri tıp ilmine aykırıdır. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 204. maddesi uyarınca Resmi Belgede Sahtecilik suçu olarak değerlendirilmesi de kuvvetle muhtemeldir.

Konu ile ilgili yazılar


İşe Giriş Raporu Vermek Kimin Görevidir ?
http://www.ahef.org.tr/Detay/1568/Ise-Giris-Raporu-Vermek-Kimin-Gorevidir.aspx

İşe Giriş Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?- Hekimsel

İşe Giriş Raporları- İSTAHED
https://www.istahed.org.tr/ise-giris-raporlar/

Aile Hekimleri veya Kamu Kurumlarında görev yapan hekimler İşe Giriş Raporu verebilirler mi?
https://www.dromersumer.com/blog/ise_giris_raporunu_kimler_verebilir/

Aile Hekimi işe giriş raporu verebilir mi? – Ergometri.com