Adli Ölü Muayenesi için Aile Hekimlerine ödeme yapılmakta mıdır?

Adalet Bakanlığı tarafından, Aile Hekimlerine Adli Ölü Muayenesi sırasında sarf etmiş olduğu emek ve mesaileri karşılığında hiç bir ödeme yapılmamaktadır.

Adli Ölü Muayenesi görevinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın özel bir kanun olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi olarak Hizmet Alımı usulü ile çalıştırılan Aile Hekimlerine verilip verilemeyeceği konusu yargı kararları ile ayrı bir başlıkta incelenecektir.

Bilindiğinin aksine gerek Adli Tıp Uzmanlarına gerekse Sağlık Bakanlığına bağlı görev yapan hekimlere Adli Ölü Muayenesi sırasında sarf etmiş olduğu emek ve mesaileri karşılığında hiç bir ödeme yapılmamaktadır. Ödenen 20-30 TL arasındaki ücret ise yol gideri karşılığında ödenmektedir.

kdk_2016_345_nobet_ucret_odenmesi_page_01kdk_2016_345_nobet_ucret_odenmesi_page_032012_08_17_adalet_bakanligi_bilirkisi_ucret012012_08_17_adalet_bakanligi_bilirkisi_ucret02