İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi?

Last updated on 14/02/2020

Kamuoyunda, Akli Meleke Raporu, Akli Dengesi Yerindedir Raporu, Akli Melekeleri Yerindedir Raporu, 65 yaş üstü vekaletname, 65 yaş üstü sağlık raporu, vb isimlerle bilinen Hukuki Ehliyet Raporları sık sık Noterler tarafından vatandaşlardan talep edilmektedir. Acaba 65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi? Toplum Sağlığı Merkezleri de Akli Meleke Raporu tanzim edebilirler mi?

65 yaş üstü her kişiden Akli Meleke Raporu istenemez

Noterlik Kanununun “Noterlik İşlemlerinin Şekli” başlıklı 72’nci maddesi ile, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 91  inci maddeleri uyarınca, noterlerin;

-işlem yaptıracak ilgilinin HUKUKİ işlem yapma yeteneği hakkında bir kanı sahibi olması gerektiği,

-ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya

-bu konuda ihbar ve şikâyet bulunması hallerinde,

temyiz kudretinin varlığının doktor raporu ile saptanacağı hüküm altına alınmıştır.

65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi?

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 91  inci maddeleri uyarınca, noterlerin;

-işlem yaptıracak ilgilinin HUKUKİ işlem yapma yeteneği hakkında bir kanı sahibi olması gerektiği,

-ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya,

-bu konuda ihbar ve şikâyet bulunması hallerinde,

temyiz kudretinin varlığının doktor raporu ile saptanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, yaşlılardan istenilerek bu kişileri ek külfetlerle yormamak için, yalnızca yapılacak HUKUKİ işlemle ilgili olarak işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekesinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması ve/veya bu yolda bir iddia ve şikâyetin bulunması halinde tabip raporu istenmelidir.

Konu ile ilgili olarak, Türkiye Noterler Birliği tarafından 12/06/2019 tarihinde Birleştirilmiş Genelge (Noterlik işlemlerinde kullanılacak hukuki işlem yapma ehliyetine ilişkin doktor raporları) yayımlanarak güncel açıklamada bulunulmuştur.

Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından da Akli Meleke raporları tanzim edilebilir

Ayrıca Genelge’de, Sağlık Bakanlığınca Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilen 09.08.2007 tarihli ve 21262 sayılı yazı dayanak gösterilerek, hukuki ehliyete ilişkin raporların da, adli rapor benzeri bir işlem olarak değerlendirilip, bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezlerinin görevleri arasında yer aldığı ve bu nedenle Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler tarafından da Hukuki Ehliyet (Akli Meleke) raporlarının tanzim edilebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Genelge güncel bir Genelge olup, eski tarihli ayrıntılı yazılara ulaşmak için tıklayınız

Akli Meleke Raporu, işlem örneğine eklenerek ek ücret alınabilir mi?

Türkiye Noterler Birliği’nin, 26/09/2017 tarih ve ” Noterlik işlemlerine eklenen doktor raporlarının ücretlendirilmesi” konulu görüş yazıları uyarınca, raporun işlem örneğine ayrıca eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, eklenmesi halinde Noterlik Ücret Tarifesinin 3 üncü maddesi çerçevesinde ücret alınmaması gerektiği yazıda belirtilmektedir.

65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi başlıklı yazımız sonrası ilginizi çekebilecek diğer yazılarım:
Sağlık Raporu Nedir? https://www.dromersumer.com/blog/saglik-raporu-ne-demektir/

Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır https://www.dromersumer.com/blog/tek-hekim-raporu-nedir-nereden-alinir/

3 Yorum

  1. muhittin aygar muhittin aygar 22/08/2019

    Çok faydalı ve referans ve ekleriyle birlikte güvenilir bir kaynak. teşekkür ederiz.

  2. kemalettin kemalettin 12/06/2020

    bizim ilçedeki noter 65 yaşını 1 gün geçse dahi adamın yüzüne bakmadan sağlık ocağına gönderiyor. diğer ilçelerde ki noterler öyle yapmıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.