İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi?

Son güncelleme tarihi 29/09/2021

Noterler ve Tapu Tescil Müdürlükleri tarafından; Akli Meleke Raporu, Akli Dengesi Yerindedir Raporu, 65 yaş üstü vekaletname, 65 yaş üstü sağlık raporu, vb isimlerle bilinen Hukuki Ehliyet Raporları talep edilmektedir. Acaba 65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi? Özel hastaneler ve Toplum Sağlığı Merkezleri de Akli Meleke Raporu tanzim edebilirler mi?

65 yaş üstü her kişiden Akli Meleke Raporu istenemez

Noterlik Kanununun “Noterlik İşlemlerinin Şekli” başlıklı 72’nci maddesi ile, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 91  inci maddeleri uyarınca, noterlerin;

-işlem yaptıracak ilgilinin HUKUKİ işlem yapma yeteneği hakkında bir kanı sahibi olması gerektiği,

-ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden ŞÜPHE EDİLMESİ veya

-bu konuda İHBAR ve ŞİKAYET bulunması hallerinde,

temyiz kudretinin varlığının doktor raporu ile saptanacağı hüküm altına alınmıştır.

65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi?
65 yaş üstü herkesten Akli Meleke Raporu istenebilir mi?

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 91  inci maddeleri uyarınca, noterlerin;

-işlem yaptıracak ilgilinin HUKUKİ işlem yapma yeteneği hakkında bir kanı sahibi olması gerektiği,

-ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya,

-bu konuda ihbar ve şikâyet bulunması hallerinde,

temyiz kudretinin varlığının doktor raporu ile saptanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, yaşlılardan istenilerek bu kişileri ek külfetlerle yormamak için, yalnızca yapılacak HUKUKİ işlemle ilgili olarak işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekesinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması ve/veya bu yolda bir iddia ve şikâyetin bulunması halinde tabip raporu istenmelidir.

Konu ile ilgili olarak, Türkiye Noterler Birliği tarafından 12/06/2019 tarihinde Birleştirilmiş Genelge (Noterlik işlemlerinde kullanılacak hukuki işlem yapma ehliyetine ilişkin doktor raporları) yayımlanarak güncel açıklamada bulunulmuştur.

Akli Meleke Raporu / Akıl Sağlığı Raporu nereden alınır?

Akli Meleke Raporu – Akıl Sağlığı Raporu; Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, KAYILI OLUNAN Aile Hekimlerinden alınabilir. (Kişilerin kayıtlı olmadıkları Aile Hekimlerinden “misafir hasta” adı altında rapor almaları mümkün DEĞİLDİR)

Akli Meleke Raporu / Akıl Sağlığı Raporu nasıl alınır?

Yetkili sağlık kuruluşlarına, sadece T.C Nüfus Cüzdanı veya Kimliğiniz ile başvurmanız yeterlidir. Kimlik fotokopisi veya fotoğrafa gerek yoktur.

Başvuru öncesi, E – Devlet hesabınıza giriş yaparak “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” doldurmanız işlemlerinizi hızlandıracaktır. (ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

Özel hastane ve poliklinikler Akli Meleke Raporu tanzim edebilirler mi?

Akli Meleke raporunu, özel hastane ve poliklinikler düzenleyemezler

Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Sağlık Raporu Düzenlenmesi
Genel hükümler
MADDE 34- (1) Özel sağlık hizmet sunucuları tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş
göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına
yönelik sağlık raporları ile sürücü/sürücü adayı sağlık raporlarını
düzenleyebilirler.
(2) Sağlık Bakanlığınca izin verilen haller hariç olmak üzere; usulüne uygun olarak
teşekkül ettirilmiş olsa bile özel sağlık hizmet sunucuları; birinci fıkrada belirtilenler dışında
durum bildirir raporları düzenleyemezler.
(20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) Durum
bildirir sağlık raporu düzenleme izninin verilebilmesi için özel sağlık hizmet sunucularında İç
Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji
veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık
dallarının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması ve bu branştaki kurul üyesi hekimin de
hastanede tam gün esasına göre çalışması zorunludur.

20.10.2020 tarih ve 54567092-010.04-4959 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe
konulan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Toplum Sağlığı Merkezleri de Akli Meleke raporları tanzim edilebilir

Ayrıca Genelge’de, Sağlık Bakanlığınca Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilen 09.08.2007 tarihli ve 21262 sayılı yazı dayanak gösterilerek, hukuki ehliyete ilişkin raporların da, adli rapor benzeri bir işlem olarak değerlendirilip, bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezlerinin görevleri arasında yer aldığı ve bu nedenle Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler tarafından da Hukuki Ehliyet (Akli Meleke) raporlarının tanzim edilebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Genelge güncel bir Genelge olup, eski tarihli ayrıntılı yazılara ulaşmak için tıklayınız

Akli Meleke Raporu, diğer evraklara eklenerek ek ücret alınabilir mi?

Türkiye Noterler Birliği’nin, 26/09/2017 tarih ve “Noterlik işlemlerine eklenen doktor raporlarının ücretlendirilmesi” konulu görüş yazıları uyarınca, raporun işlem örneğine ayrıca eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, eklenmesi halinde Noterlik Ücret Tarifesinin 3 üncü maddesi çerçevesinde ücret alınmaması gerekiyor.

Konu ile ilgili diğer yazılarım:

Sağlık Raporu Nedir?

13 Yorum

 1. muhittin aygar muhittin aygar 22/08/2019

  Çok faydalı ve referans ve ekleriyle birlikte güvenilir bir kaynak. teşekkür ederiz.

 2. kemalettin kemalettin 12/06/2020

  bizim ilçedeki noter 65 yaşını 1 gün geçse dahi adamın yüzüne bakmadan sağlık ocağına gönderiyor. diğer ilçelerde ki noterler öyle yapmıyor

  • RASIM ÖZKAN RASIM ÖZKAN 09/10/2020

   Yurt disindan sigortaliyim,Türkiyede vekalet icin saglik raporu isteniyormus.65 yas üstü oldugum icin böyle bir islem yaptirmak zorunlulugum var.Yurt disi sigortali olarak Türkiyede böyle bir raporu nasil alabilirim?

   • Ömer Sümer Ömer Sümer Yazar | 22/10/2020

    Yazımda da belirttiğim üzere;
    -ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya

    -bu konuda ihbar ve şikâyet bulunması hallerinde,

    temyiz kudretinin varlığının doktor raporu ile saptanacağı hüküm altına alınmıştır.

    Bu nedenle Noterlerin sizi rutin olarak sağlık muayenesine zorlama ve akli meleke raporu aldırmaya yetkileri bulunmamaktadır.

    Öte yandan, bir kurum veya kişi sizden bir şey istiyor ise, bu isteğinin dayanağı olan kanun ve yönetmeliği mutlaka sorun.
    Maalesef taleplerin çoğu keyfi talepler olup hukuki bir dayanakları bulunmamaktadır.

 3. Erdal Erdem Erdal Erdem 21/07/2020

  Türkiye’de ev satmak istiyorum.Almaanya’da Konsolosluktaki Noterde islem yaptirmak icin ev Doktorundan alacagim rapor yeterli midir?

  • Ömer Sümer Ömer Sümer Yazar | 22/07/2020

   Eğer Türkiye’de kayıtlı olduğunuz bir Aile Hekimi var ise, yapacağı gerekli muayene ve sağlık kayıt incelemesi sonrası rapor tanzim edebilir.
   Ancak şu hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:
   1. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Evlilik Sağlık Raporları dışındaki TÜM sağlık raporları elektronik ortamda tanzim edilmekte olup, ıslak imza ile kağıt ortamda rapor verilmemektedir. Bu kurala uymadan verilen raporların hukuken geçerlilikleri yoktur.
   2. Ev satış işlemini yurt dışından yapacak iseniz, mutlaka konu ile ilgili mevzuatı noterden öğrenmeniz gerekmektedir.
   3. Rapor için Aile Hekimine başvuru zorunluluğunuz YOKTUR. Kamu olsun özel olsun tüm sağlık kurumlarında TEK TABİP RAPORU tanzim edilebilmektedir

 4. Şeyma yilmaz Şeyma yilmaz 16/10/2020

  Hocam benim sorum; eşim benim mallarımdan feragat etmek istediğini söyledi. Bizde notere gittik hastaneye gidip nöroloji veya psikatri dr.dan sağlık raporu alın ve hemen notere aynı günlü olmak üzere gelin ve 2 şahit getirin dediler. Bizde eşimle özel hastaneye gidip nöroloji dr.dan sağlık raporumuzu aldık,2 tanede şahit getirip notere gittik. Noter bize özel hastanenin raporunu kabul edemem dedi. Bizim ne yapmamız lazım. Özel hastanenin nöroloji drunun verdiği raporu noter kabul edemez diye bir hüküm varmı mağdur olduk. Bilgi verirseniz sevinirm.

  • Ömer Sümer Ömer Sümer Yazar | 22/10/2020

   SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE uyarınca, Özel sağlık hizmet sunucuları tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına yönelik sağlık raporları ile sürücü/sürücü adayı sağlık raporlarını düzenleyebilirler.
   Sağlık Bakanlığınca izin verilen haller hariç olmak üzere; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özel sağlık hizmet sunucuları; birinci fıkrada belirtilenler dışında durum bildirir raporları düzenleyemezler. (M.34)
   Yönerge uyarınca, özel hastaneler tarafından Akli Meleke Raporu tanzimi mümkün DEĞİLDİR.
   Burada önemli olan Noter’in sizden hangi gerekçe ile rapor istemiş olması hususudur.
   Sizden; yaşlılık, hastalık veya dış görünüşünüz itibariyle şüphe mi etmiştir, yoksa bir ihbar mı gelmiştir?
   Bu nedenle “Özel hastanenin nöroloji drunun verdiği raporu noter kabul edemez diye bir hüküm var mı” sorusundan önce “Noterin bizi sağlık muayenesine zorlama ve akli meleke raporu istemeye hakkı var mıdır” sorusunu sormak gerekiyor bence

 5. Veli Özsoy Veli Özsoy 08/01/2021

  77 yaşındayım Kırklareli 1nci ve 2nci noterlerde satış vekaletnamesi yaptırabilmem için devlet hastahanesine sevk ettiler aile hekimi dahil başka yerden rapor kabul etmiyeceklerini bildirdiler benim akli melekem yerinde bu hususts bir sıkıntım yok onlar sadece sevkle istediği raporu almamı bekliyorlar sevk belgeleriyle birlikte Kırklareli cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulundum açılan soruşturmada noter 91nci maddeye uygun hareket etmişdir diyerek takipsizlik kararı verdi. Sulh ceza mahkemesine noterlerle ilgil 2 sayılı genelgeyi ekliyerek takipsizlik kararına itiraz etti mahkeme genelye uymayan noterleri haklı görerek dilekçemi tüm hukuk yollarımı kapatarak rettetti cimerede şikayette bulundum cevap noterler birliğinden geldi takipsizlik kararı vererek olayı kapattılar biz ne yapalım baş vuracak yer kalmadı sonuçta gittim devlet hastahanesin geçerli raporu aldım.Hastahanede çektiğim sıntıyı ben bilirim bu ayrımcılık neden

  • Engin çapar Engin çapar 08/01/2021

   Veli bey amca, ellerinden öperiz mücadele azminden ötürü.

  • Âdemoğlu Âdemoğlu 16/08/2021

   Kanunu çıkaran da devlet, çıkardığı kanuna uymayanı hizaya çekmeyen de aynı devlet! Nasıl bir kısır döngüdür bu anlamıyorum. Adam savcılıktan girmiş, cimerden çıkmış… Sonuç? Koca bir sıfır… Yazık… Veli bey, azminizden dolayı tebrik ederim. Tüm vatandaşlarımız sizin gibi hakkını aramak istese, eminim bir farkındalık oluşacak ve çok şey değişecek…

  • M. aydoğdu M. aydoğdu 28/11/2021

   Veli bey savcılığın verdiği tkipsizlik kararı ve mahkemenin verdiği kararın gerekçelerini görmek isteriz. eğer maydogdu091@gmail.com aderesine kararaları gönderebilirseniz memnun olurum..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.