İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

65 yaş üstü her kişiden Akli Meleke Raporu istenebilir mi?

Last updated on 20/09/2019

Noterler 65 yaş üstü her kişiden vekaletname için Akli Meleke (Hukuki Ehliyet) Raporu isteyebilirler mi?

Toplum Sağlığı Merkezleri de Akli Meleke Raporu tanzim edebilirler mi?

Kamuoyunda Akli Meleke Raporu, Akli Dengesi Yerindedir Raporu, Akli Melekeleri Yerindedir Raporu, vb isimlerle bilinen Hukuki Ehliyet Raporları sık sık Noterler tarafından vatandaşlardan talep edilmektedir.

Acaba Noterler tarafından, vekaletname için kendilerine başvuran 65 yaş üstü herkesten Hukuki Ehliyet Raporu talep edilebilir mi? Vatandaşı bu amaçla sağlık muayenesine zorlayabilirler mi?

Noterlik Kanununun “Noterlik İşlemlerinin Şekli” başlıklı 72’nci maddesi ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 91  inci maddeleri uyarınca, noterlerin, işlem yaptıracak ilgilinin HUKUKİ işlem yapma yeteneği hakkında bir kanı sahibi olması gerektiği, ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikâyet bulunması hallerinde temyiz kudretinin varlığının doktor raporu ile saptanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, tüm yaşlılardan istenilerek bu kişileri ek külfetlerle yormamak için, yalnızca yapılacak HUKUKİ işlemle ilgili olarak işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekesinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması ve/veya bu yolda bir iddia ve şikâyetin bulunması halinde tabip raporu istenmelidir.

Konu ile ilgili olarak, Türkiye Noterler Birliği tarafından 12/06/2019 tarihinde Birleştirilmiş Genelge (Noterlik işlemlerinde kullanılacak hukuki işlem yapma ehliyetine ilişkin doktor raporları) yayımlanarak güncel açıklamada bulunulmuştur.

Ayrıca Genelge’de, Sağlık Bakanlığınca Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilen 09.08.2007 tarihli ve 21262 sayılı dayanak gösterilerek, hukuki ehliyete ilişkin raporların da, adli rapor benzeri bir işlem olarak değerlendirilip, bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezlerinin görevleri arasında yer aldığı ve bu nedenle Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler tarafından da Hukuki Ehliyet (Akli Meleke) raporlarının tanzim edilebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Genelge güncel bir Genelge olup, eski tarihli ayrıntılı yazılara ulaşmak için tıklayınız

Bir yorum

  1. muhittin aygar muhittin aygar 22/08/2019

    Çok faydalı ve referans ve ekleriyle birlikte güvenilir bir kaynak. teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

Or

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.