İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

65 yaş üstü her kişiden Akli Meleke Raporu İstenebilir Mi?

Last updated on 24/06/2019

Noterler 65 yaş üstü her kişiden vekaletname için Akli Meleke Raporu isteyebilirler Mi? Toplum Sağlığı Merkezleri de Akli Meleke Raporu tanzim edebilirler mi?

Noterlik Kanununun “Noterlik İşlemlerinin Şekli” başlıklı 72’nci maddesi ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 91  inci maddeleri uyarınca, noterlerin, işlem yaptıracak ilgilinin HUKUKİ işlem yapma yeteneği hakkında bir kanı sahibi olması gerektiği, ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikâyet bulunması hallerinde temyiz kudretinin varlığının doktor raporu ile saptanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, tüm yaşlılardan istenilerek bu kişileri ek külfetlerle yormamak için, yalnızca yapılacak HUKUKİ işlemle ilgili olarak işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekesinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması ve/veya bu yolda bir iddia ve şikâyetin bulunması halinde tabip raporu istenmelidir.

Konu ile ilgili olarak, Türkiye Noterler Birliği tarafından 12/06/2019 tarihinde Birleştirilmiş Genelge (Noterlik işlemlerinde kullanılacak hukuki işlem yapma ehliyetine ilişkin doktor raporları) yayımlanarak güncel açıklamada bulunulmuştur.

Ayrıca Genelge’de, Sağlık Bakanlığınca Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilen 09.08.2007 tarihli ve 21262 sayılı dayanak gösterilerek, hukuki ehliyete ilişkin raporların da, adli rapor benzeri bir işlem olarak değerlendirilip, bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezlerinin görevleri arasında yer aldığı ve bu nedenle Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler tarafından da Hukuki Ehliyet (Akli Meleke) raporlarının tanzim edilebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Genelge güncel bir Genelge olup, eski tarihli ayrıntılı yazılara ulaşmak için tıklayınız

592 Toplam 9 Bugün

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

Or

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.