2023 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri

31 Aralık 2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazetede (1. Mükerrer), 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçesinde, Aile Hekimliği Hizmetleri için ne kadar kaynak ayrıldı. Bu kaynağın, önceki yıllara göre durumu nedir. Aile Hekimi maaşı 2023 yılında ne kadar oldu.

2022 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi ne kadardı

2022’de Sağlık Bakanlığı Bütçesi 116.037.461.000 TL olarak belirlenmişti.

  • Tedavi Edici Sağlık Programı : 74.524.054.000 TL
  • Koruyucu Sağlık programı : 38.728.653.000 TL
  • Bağımlılıkla Mücadele Programı : 1.746.634.000 TL
  • Yönetim ve Destek Programı : 736.270.000 TL
  • Program Dışı Giderler : 301.850.000 TL

Aile Hekimliğine 2022 yılında 14 milyar TL ayrılmıştı

2022 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 14 milyar TL ayrılmıştı
2022 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 14 milyar TL ayrılmıştı

 03.05 – HİZMET ALIMLARI ekonomik kodlu bütçe kalemi, Aile Hekimliği Hizmetleri için ayrılan kaynak miktarını göstermektedir. Önceki yıllarda 03.5.1.02 AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ ekonomik kodu ile ödenek cetvelinde belirtiliyordu.

2023 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 37 milyar TL ayrıldı

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu uyarınca Sözleşmeli Aile Hekimliği Hizmeti veren Aile Hekimleri, idare teşkilatında görev yapan memur veya sözleşmeli personel değillerdir. Aile Hekimleri, Maliye Bakanlığının idare teşkilatında ihdas ettiği kadro veya pozisyonlara bağlı çalışan Sağlık Bakanlığı personelleri değildir. Bu nedenle, Sözleşmeli Aile Hekimlerine maaş veya aylık ödemesi yapılmıyor.

Aile Hekimlerine Maaş veya Aylık ödenmez

Aile Hekimlerine, sunmuş oldukları Aile Hekimliği Hizmetleri karşılığında Hak Ediş ödenir. Bu para, Sağlık Bakanlığı bütçesinde, 53- Koruyucu Sağlık Programı, 14.67- İl Sağlık Müdürlükleri, E.03.05-HİZMET ALIMLARI kodu ile yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçesi
2023 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 37 milyar TL ayrıldı
2023 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 37 milyar TL ayrıldı

Görüldüğü üzere, 2023 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için 37.319.417.000 TL ayrıldı.

Yıllara göre Aile Hekimliği için ayrılan bütçe

2021 yılı bütçesinde 11.463.479.000 TL

2022 yılı bütçesinde 14.804.217.000 TL

2023 yılı bütçesinde 37.319.417.000 TL

2023 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan %12’de kaldı

Sağlık Bakanlığı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan pay, 2011 yılında %19 iken, 2021 yılında %14’e düştü. 2022 yılında ise bu düşüş devam etti ve %12 oldu. 2023 yılında ise %12’de kaldı


YIL
SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİAİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİBÜTÇEDEKİ PAYI
202058.875.829.00010.460.401.000%18
202177.615.519.00011.463.479.000%14
2022116.037.461.00014.804.217.000%12
2023293.368.547.000 37.319.417.000%12
2023 yılı bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan %12’de kaldı
2023 yılında aile hekimliği hizmetleri bütçesi ayrıntılı tablo
2023 yılında aile hekimliği hizmetleri bütçesi ayrıntılı tablo

Aile Hekimi maaşı 2023 yılında ne kadar oldu

Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatındaki sağlık kuruluşlarında, Maliye Bakanlığının ihdas ettiği kadro veya pozisyonda görev yapan memur veya sözleşmeli personel değiller.

Bu nedenle Aile Hekimlerine, memur ve sözleşmeli personellere ödendiği gibi Maaş/Aylık veya Ücret ödemesi yapılmıyor.

Aile Hekimleri, sundukları Aile Hekimliği Hizmetleri karşılığında BİR SONRAKİ ayın 15’inde HAK EDİŞ alıyorlar

Aile Hekimleri, hizmet sundukları Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) KENDİLERİ kurup işletirler.

ASM’de kullandıkları tüm malzemeleri kendileri satın alırlar. Malzemeler Aile Hekimleri tarafından satın alındığı için, kamu malı değildir.

Aile Hekimleri, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde ebe, hemşire, tıbbi sekreter ve temizlik görevlisi çalıştırır.

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarını Aile Hekimleri öder,

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimlerinin işlettikleri ASM’nin masraflarını ödeyebilmeleri için Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçe kaleminden Hak Ediş öder.

Ödenen Hak Ediş hesaplamasında, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ayrıntıları belirlenen kriterler kullanılıyor.

Bu kriterler; Kayıtlı Kişi Sayısı, Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi, Aile Sağlığı Merkezi Giderleri, Gezici Sağlık Hizmeti Giderleridir.

Konu ile ilgili yazılar

2022 yılı Bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri