Kategori arşivi: İdari hukuk

Şiddet olaylarında Emniyetin sağlık kurumlarına gelerek ifade alması

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda 04/04/2015 tarihinde yapılan değişiklik ile, Kanun’un 15. maddesine “Polis; mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”  hükmü eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme doğrultusunda,Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi” adı altında 81 ilimizde  suç ve kolluk birimi ayrımı gözetilmeksizin müşteki, mağdur veya tanık ifadeleri talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde alınabilmektedir. Okumaya devam et

Aile yenidoğan bebeğinden Topuk Kanı alınmasını istemiyor

Aile yenidoğan bebeğinden Topuk Kanı alınmasını istemiyor. Ne yapmalıyım?

Ülkemizde sık görülen ve kalıcı zeka geriliğine neden olan Fenilketonüri ve Doğumsal Hipotiroidi hastalıklarının erken teşhisi için yenidoğan bebeklerden tarama amacıyla sadece 5 damla kan alınmaktadır.

Buna rağmen maalesef bazı aileler, medyada bazı hekimlerin sorumsuz bir şekilde yaptıkları bilimsel dayanağı olmayan beyanatlardan kötü etkilenerek bebek ve çocuklarından topuk kanı alınmasına rıza göstermemektedirler.

Böyle bir durum ile karşılaşan aile hekimleri ne yapmalı? Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesinin Tebligat Usul Hatası Konusundaki B.2014/7805 sayılı kararı

Bölge idare mahkemesinde süregelen bir davada, mahkeme tarafından başvurucuya yapılan tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığına yönelik hiçbir araştırma yoluna gitmeksizin, tebligattaki tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresini başlatması şeklindeki yaklaşımı, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/7805 Başvuru Numaralı Kararı

Yerinde Ölü Muayenesi-Otopsi-Ölüm Belgesi kavramları

Gerek Aile Hekimliği Mevzuatlarında gerek Bakanlık görüş yazılarında gerekse Valilik yazılarında Yasa Koyucu tarafından Kanunlar ile düzenlenen tanımlar dışında “Yerinde Otopsi”, “Yerinde Ölü Muayenesi” vb gibi tanımlar kullanılmaktadır.

Yasa Koyucu yani TBMM tarafından çıkartılan Kanunlarda yer almayan tanımlamaların idare tarafından kullanılmaları veya Kanunlarda yer alan tanımlamaların farklı şekilde kullanılmaları mümkün değildir.

Okumaya devam et