Kategori arşivi: İdari hukuk

Defin Ruhsatı tanziminde “geri alınan nüfus cüzdanı” sorunu

Bazı illerde, Defin Ruhsatı/Ölüm Belgesi tanzimi sırasında, vefat edenin nüfus cüzdanının bulunamaması veya birden fazla nüfus cüzdanı bulunması durumunda ölümün tescil edilmediği, bu nedenle de bildirim süresinin uzamasından dolayı bazı hekimlerin cezai müeyyidelere maruz kaldıkları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir. Okumaya devam et

Aile Hekimleri Yan Dal Polikliniklere randevu alabilirler mi?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji, Hematoloji, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Nefroloji ve Romatoloji poliklinikleri  “Yan Dal Poliklinikler/ Tıpta İleri Uzmanlık Gerektiren Poliklinikler” olarak tanımlanmakta olup, söz konusu polikliniklere hastaların hekim tarafından yönlendirilmesi, hem hastaların, hem de sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi açısından önemlidir.  Okumaya devam et

Seçimler nedeniyle Aile Hekimlerinin izinleri ertelendi mi?

Bazı illerde görev yapan Aile Hekimlerine, Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından, Kaymakamlık makamlarından gelen yazılar ilgi gösterilerek, yıllık izinlerinin 24 Haziran veya 8 Temmuz tarihine kadar ertelenmiş oldukları iddia edilmektedir.

Olay, çok basit bir yanlış anlaşılmaktan kaynaklanmaktadır. Okumaya devam et

Şiddet olaylarında Emniyetin sağlık kurumlarına gelerek ifade alması

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda 04/04/2015 tarihinde yapılan değişiklik ile, Kanun’un 15. maddesine “Polis; mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”  hükmü eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme doğrultusunda,Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi” adı altında 81 ilimizde  suç ve kolluk birimi ayrımı gözetilmeksizin müşteki, mağdur veya tanık ifadeleri talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde alınabilmektedir. Okumaya devam et