Kategori arşivi: İdari/Tıp Hukuku

Şiddet olaylarında Emniyetin sağlık kurumlarına gelerek ifade alması

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda 04/04/2015 tarihinde yapılan değişiklik ile, Kanun’un 15. maddesine “Polis; mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”  hükmü eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme doğrultusunda,Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi” adı altında 81 ilimizde  suç ve kolluk birimi ayrımı gözetilmeksizin müşteki, mağdur veya tanık ifadeleri talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde veya iş yerlerinde alınabilmektedir. Okumaya devam et

Aile yenidoğan bebeğinden Topuk Kanı alınmasını istemiyor

Aile yenidoğan bebeğinden Topuk Kanı alınmasını istemiyor. Ne yapmalıyım?

Ülkemizde sık görülen ve kalıcı zeka geriliğine neden olan Fenilketonüri ve Doğumsal Hipotiroidi hastalıklarının erken teşhisi için yenidoğan bebeklerden tarama amacıyla sadece 5 damla kan alınmaktadır.

Buna rağmen maalesef bazı aileler, medyada bazı hekimlerin sorumsuz bir şekilde yaptıkları bilimsel dayanağı olmayan beyanatlardan kötü etkilenerek bebek ve çocuklarından topuk kanı alınmasına rıza göstermemektedirler.

Böyle bir durum ile karşılaşan aile hekimleri ne yapmalı? Okumaya devam et

Sağlık Kurumlarında Hasta Kabul ve Çağırma Sistemlerinde Kişisel Veri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21/12/2017 tarih ve 2017/25 sayılı kararına göre, sağlık sektöründe kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak, aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri görmelerini engelleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, Aile Sağlığı Merkezlerinde, KIOSK sistemlerine bağlı poliklinik odalarının kapı üstlerinde yer alan hasta çağırma monitörlerinde gebe kişilerin başta olmak üzere isimlerinin ve soy isimlerinin açık bir şekilde yer almaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Okumaya devam et

Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkında hatalı haberler

04.01.2018 tarihinde bazı medya kuruluşları tarafından, Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması hakkındaki 22/11/2017 tarihli ve B. No:2014/4255 sayılı kararı ile ilgili hatalı bir yorum yapılarak, ailelerin rızaları olmadan yeni doğan bebeklerden topuk kanı alınamayacağı şeklinde haberler yapılmıştır.

Söz konusu haberler HATALIDIR.

-Anayasa Mahkemesi 29/06/2016 tarihindeki kararı ile;

Zorunlu Aşı Uygulamasını Anayasaya AYKIRI,

Topuk Kanı Uygulamasını ise Anayasaya UYGUN bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi 22/11/2017 tarihli kararında ise, ailenin yapmış olduğu başvuruyu usul yönünden DÜŞÜRMÜŞ yani bir bakıma RED ETMİŞTİR. Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesinin Tebligat Usul Hatası Konusundaki B.2014/7805 sayılı kararı

Bölge idare mahkemesinde süregelen bir davada, mahkeme tarafından başvurucuya yapılan tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığına yönelik hiçbir araştırma yoluna gitmeksizin, tebligattaki tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresini başlatması şeklindeki yaklaşımı, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/7805 Başvuru Numaralı Kararı