Yazar arşivleri: dromersumer

dromersumer hakkında

1994 Kadıköy Anadolu Lisesi, 2003 Trakya Tıp Aile Hekimi

Sözleşmeli Personel Alımlarında Sağlık Raporu mu? Sağlık Beyanı mı?

Kamu Personel Alımları, T.C Devlet Personel Başkanlığının kurumsal internet sitesinde “Kamu Personel Alımları” sayfasında duyurulmaktadır.

Söz konusu alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılmaktadır. Okumaya devam et

Defin Ruhsatı tanziminde “geri alınan nüfus cüzdanı” sorunu

Bazı illerde, Defin Ruhsatı/Ölüm Belgesi tanzimi sırasında, vefat edenin nüfus cüzdanının bulunamaması veya birden fazla nüfus cüzdanı bulunması durumunda ölümün tescil edilmediği, bu nedenle de bildirim süresinin uzamasından dolayı bazı hekimlerin cezai müeyyidelere maruz kaldıkları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir. Okumaya devam et